Satte ut it-sjefen

Satte ut it-sjefen

Først forsvant it-driften ut døren, så forsvant it-sjefen. Nå har advokatfirmaet leid seg en it-sjef.

Advokatfirmaet Haavind Vislie satte ut it-driften til Telecomputing, som også står for applikasjonsforvaltningen. Outsourcingen ble besluttet etter rådgivning og samtaler med ASP Norge. Men så forsvant også selve it-sjefen. Løsningen ble å leie Thorleif Thorvaldsen fra ASP Norge i en 20 prosent stilling.

- For oss er dette på prøvestadiet, det vet både vi og kunden. Det er en test for å finne ut om også it-sjefen kan settes ut, sier fagsjef Dagfinn Sæther i ASP Norge.

Thorvaldsen selv er fornøyd med rollen som it-sjef en dag i uken hos Haavind Vislie, resten av tiden jobber han med andre av ASP Norges klienter. Dagen han er it-sjef jobber han med å følge opp it-leverandørene og sørge for at de leverer som avtalt.

- En viktig del av jobben er å knytte it og forretningssiden sammen for å finne hvilke behov de som jobber i Haavind har. Målet er at vi sammen skal finne måter å jobbe smartere ved å bruke den teknologien som faktisk finnes, sier Thorvaldsen.

Leie-it-sjefen forteller videre at det er hans jobb å skape dialog og få effekt ut av investeringene som er gjort. Samtidig er det hans jobb å legge en strategi for hvilke teknologiske investeringer selskapet skal gjøre fremover.

- Det er jo ikke it-sjefen som skal bestemme hvordan it skal brukes, men det er hans oppgave å skaffe seg viten om hvor ledelsen og resten organisasjonen vil, mener Thorvaldsen.

- I hvilken grad får du nærhet til organisasjonen når du bare er der en dag i uken?

- Det er jo en hektisk dag, bruker tiden til å prate med folk. Men jeg er jo ikke utilgjengelig de andre dagene heller da, påpeker han.

Litt lite med en dag

Sissel Helen Espe er direktør i advokatfirmaet Haavind Vislie som har mer enn 150 ansatte. Hun forteller at de tidligere hadde en it-sjef som jobbet full tid, og som var svært operativ i den daglige driften av it-funksjonen i firmaet. Han i stillingen som it-sjef etter at driften hadde vært outsourcet til Telecomputing i nesten tre år.

- Er det tilstrekkelig med en it-sjef tilstede en gang i uken?

- Det er kanskje litt lite, men det er litt tidlig å si siden løsningen ble gjennomført nå i høst. Men vårt inntrykk er at det fungerer bra. Thorvaldsen klarer å involvere seg i det strategiske, forstår kulturen og skjønner hvordan vi tenker, sier Espe.

- Er dette en rimeligere løsning?

-- Alt i alt blir det nok ikke det. Og organiseringen er heller ikke motivert av lavere kostnader. Vi ønsket en mer fleksibel løsning for en periode hvor vi for fullt kan trekke ut teknologiens muligheter for samhandling. Målet vårt er å jobbe smartere, sier Espe.

- Så dere outsourcet ved en tilfeldighet?

- Vi hadde ingen spesielle tanker om å outsource. Men etter en del samtaler med ASP Norge fant vi ut at det kunne være spennende å teste dette ut. Tror ikke det er så mange som har gjort det før oss og det er jo et prøveprosjektet, forteller Espe.

Hun sier videre at Haavind Vislie har fått inn en ressurs med en tyngde og erfaring med Thorvaldsen, som de føler de drar nytte av.

- Når vi først satt ut det meste av it-driften tror jeg kanskje det ville vært vanskelig å gjøre oss attraktive for en it-sjef i dagens marked, sier Espe og legger til: - Selv om det er en dag i uken føler jeg at vi og it-sjefen har mer tid enn før til å løfte blikket for å se mulighetene teknologien gir.

Les om:

Drift