Skybrudd for Microsoft og Amazon

Skybrudd for Microsoft og Amazon

Lynnedslag har rammet strømforsyningen for flere irske datasentre. Dette har resultert i nedetid for blant annet Microsoft sin online Office og Amazon sin EC2 plattform.

Ifølge Amazon skal et lynnedslag ha truffet en transformator i forbindelse med et datasenter. Dette resulterte i en eksplosjon med påfølgende brann som rammet hele det lokale strømnettet. Resultatet var at selv ikke generatorene kunne starte og all strømtilgang forsvant.

Amazon forventer at det vil ta dem 24 til 48 timer før alle kunder er tilbake på luften. Det har ikke blitt rapportert om tap av data for kundene, men Amazon har heller ikke garantert det motsatte.

Twittermeldinger fra Microsoft forteller at de også har blitt rammet av strømbruddet. Dette skal gjelde Microsoft Business Productivity Online Services (BPOS) tjenesten. Vi kontaktet Microsoft Norge for å finne ut hva dette betyr for norske kunder, men har i skrivende stund ikke fått noen svar. Microsoft sin nye Office 365-tjeneste skal også bli levert i fra Irland for norske kunder, det er uklart om denne tjenesten også har blitt rammet.

Status og oppdateringer for Amazon kan man finne her.

Microsoft sine twittermeldinger for BPOS er her.

Dublin har blitt et yndet sted for europeiske datasentre grunnet flere nøkkelfaktorer, der i blant: konnektivitet, klima og tilgang til IT-kompetanse. Dublin har et temperaturnivå som gjør det mulig å kjøle datainstallasjoner med luftkjøling, isteden for energikrevende vannkjølingsanlegg.

*Oppdatert* Vi fikk følgende uttalelse fra Tommy Ødegaard, Direktør for Partner og SMB i Microsoft Norge:

«Søndag 7. august, 2011 klokken 10:50AM PDT forårsaket et større strømavbrudd tilkoblingsproblemer for europeiske BPOS kunder. Tjenesten var tilbake på plass til alle kunder innen 5:45PM PDT.

Vi følger alle våre rutiner for tjenesteavbrudd. Vi har vært i dialog med våre BPOS kunder som har blitt berørt og de vil innen 24 timer motta en foreløpig statusrapport. En mer utdypende rapport kommer innen 7 dager, som avtalt i vår tjenesteleveringsavtale. Mens tjenesten var nede, kommuniserte vi årsak og utvikling gjennom ordinære kanaler.»

Drift