Er det du som phisher?

Er det du som phisher?

Svindel på internett i form av "phishing" stammer stort sett fra tusen pc-er som tilhører intetanende bredbåndsbrukere.
En undersøkelse som er utført av Ciphertrust viser at det er færre enn fem bander som står bak svindelforsøk på nettet, såkalt phishing. Metoden går ut på å sende ut epost til antatte kunder av banker og finansinstitusjoner med beskjed om at de må endre passord eller kontoopplysninger. Med forfalskede web-sider får svindlerne alle opplysningene de trenger for å tømme offerets konto.

Ciphertrust, som jobber med epost- og meldingssikkerhet, undersøkte fire millioner epost over to uker og fant at phishing-posten stammet fra rundt 1.000 maskiner. De aller fleste av disse tilhørte alminnelige bredbåndsabonnenter, og var pc-er som kriminelle har tatt kontroll over uten brukernes viten.

Forskningsingeniør Dmitri Alperovitch i Ciphertrust mener undersøkelsen illustrerer hvor viktig det er at pc-brukere med bredbånd sikrer maskinene sine.

-- Alle maskinene som sendte phising-post var utnyttet på en eller annen måte. Bedre sikkerhet hos kundene av dsl- og kabelselskapene kan helt klart løse problemet, sier han til IDGs nyhetstjeneste.

Rundt 14.000 av de fire millionene epost som ble undersøkt var phishing-forsøk. Oppunder 28 prosent kom fra USA, 17 prosent fra Sør-Korea og åtte prosent fra Kina.

De fleste maskinene som sendte phishing-post sendte også spam. Mesteparten av det som ble sendt fra dem var ganske likt, noe Ciphertrust mener tyder på at det i denne fjortendagersperioden var to eller tre bander som sto bak samtlige phishing-forsøk. Totalt var det rundt 200 forskjellige svindelopplegg hver dag, mot hundretusenvis av spam-angrep.