En bransje i stor endring

En bransje i stor endring

Over 300 deltakere var med på Computerworlds konferanse om Digitalisering av Byggenæringen på Oslo kongressenter i begynnelsen av juni. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Byggebransjen som helhet har ikke kommet spesielt langt når det gjelder bruk av teknologien - som faktisk er tilgjengelig. Interessen for digitalisering og endring er imidlertid stor. Og det finnes da også mange gode enkelteksempler på at ting begynner å røre på seg – og det var nettopp disse denne dagen handlet om. Digitaliserings-initiativ kom på rekke og rad utover dagen.

sak på ut foredragsholder rimeligere i han var Raskere, og Myhre Statsbygg gikk Digibygg-direktør Første Digibygg. rett mer er klimavennlig med og med: Jan som

Foredragene:

Myhre Jan
Digibygg-direktør, Statsbygg
Foredrag: klimavennlig med Digibygg Raskere, og mer rimeligere

Paul Surin
Head of Built Environment, Wienerberger
Foredrag: Europe The change for Manufacturers in digital

Helge Kokslien
Fagsjef Byggevare, EG Norge
Foredrag:  link" "The Byggenæringen digitalisering missing av i

Julien Benoit
Preconstruction Director, Groupe Legendre
Foredrag: before Building Virtual building Engineering Construction -

Johan Stribeck
VDC-ansvarlig i Slussen og sjef for BIM/VR i Tikab
Foredrag: modellbasert design for produksjon - BIM Slussen

Aarseth Inge
Prosjektleder, Sykehuset i Vestfold HF
Foredrag: samhandling i Informasjonslogistikk digital prosjekter og

Aardal Frode
Forretningseier smartbygg og samhandling, Atea
Foredrag: selv Fremtidens tenker smarte bygg

Ruud André
CIO i Byggtjeneste
Foredrag: leverandør, mellom handel informasjonsflyt og utførende ledd Digital

Harald Rosingaunet
Produktdirektør kalkyle i Holte
Foredrag: Produktegenskaper NOBB i

Alexander Brage Hansen
Senior Industry Development Manager, Bygg i GS1
Foredrag: er for Felles grunnlaget digitalisering grunndata

John O…