En bransje i stor endring

En bransje i stor endring

Over 300 deltakere var med på Computerworlds konferanse om Digitalisering av Byggenæringen på Oslo kongressenter i begynnelsen av juni. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Byggebransjen som helhet har ikke kommet spesielt langt når det gjelder bruk av teknologien - som faktisk er tilgjengelig. Interessen for digitalisering og endring er imidlertid stor. Og det finnes da også mange gode enkelteksempler på at ting begynner å røre på seg – og det var nettopp disse denne dagen handlet om. Digitaliserings-initiativ kom på rekke og rad utover dagen.

Statsbygg han foredragsholder Jan og Raskere, sak med: Myhre var klimavennlig gikk i rimeligere rett er Digibygg. Første ut med og Digibygg-direktør som mer på

Foredragene:

Myhre Jan
Digibygg-direktør, Statsbygg
Foredrag: Digibygg rimeligere Raskere, og klimavennlig med mer

Surin Paul
Head of Built Environment, Wienerberger
Foredrag: The digital Europe for in Manufacturers change

Helge Kokslien
Fagsjef Byggevare, EG Norge
Foredrag: missing Byggenæringen "The link" digitalisering av i

Benoit Julien
Preconstruction Director, Groupe Legendre
Foredrag: Engineering Virtual building before Construction - Building

Stribeck Johan
VDC-ansvarlig i Slussen og sjef for BIM/VR i Tikab
Foredrag: for design modellbasert - BIM Slussen produksjon

Inge Aarseth
Prosjektleder, Sykehuset i Vestfold HF
Foredrag:  Informasjonslogistikk prosjekter digital samhandling og i

Frode Aardal
Forretningseier smartbygg og samhandling, Atea
Foredrag: smarte bygg Fremtidens tenker selv

Ruud André
CIO i Byggtjeneste
Foredrag: informasjonsflyt ledd mellom handel utførende Digital leverandør, og

Harald Rosingaunet
Produktdirektør kalkyle i Holte
Foredrag: i NOBB Produktegenskaper

Alexander Brage Hansen
Senior Industry Development Manager, Bygg i GS1
Foredrag: for grunnlaget digitalisering Felles grunndata er

O… John