En bransje i stor endring

En bransje i stor endring

Over 300 deltakere var med på Computerworlds konferanse om Digitalisering av Byggenæringen på Oslo kongressenter i begynnelsen av juni. 

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Byggebransjen som helhet har ikke kommet spesielt langt når det gjelder bruk av teknologien - som faktisk er tilgjengelig. Interessen for digitalisering og endring er imidlertid stor. Og det finnes da også mange gode enkelteksempler på at ting begynner å røre på seg – og det var nettopp disse denne dagen handlet om. Digitaliserings-initiativ kom på rekke og rad utover dagen.

mer med: Raskere, og rett var med sak Digibygg-direktør gikk ut er klimavennlig og Jan i på som Digibygg. Statsbygg rimeligere Første foredragsholder Myhre han

Foredragene :

Myhre Jan
Digibygg-direktør, Statsbygg
Foredrag: Digibygg mer og klimavennlig rimeligere Raskere, med

Paul Surin
Head of Built Environment, Wienerberger
Foredrag: change The Manufacturers in Europe digital for

Kokslien Helge
Fagsjef Byggevare, EG Norge
Foredrag: missing "The digitalisering i Byggenæringen av link"

Julien Benoit
Preconstruction Director, Groupe Legendre
Foredrag: Construction before building Building Virtual Engineering -

Stribeck Johan
VDC-ansvarlig i Slussen og sjef for BIM/VR i Tikab
Foredrag: BIM for - modellbasert design Slussen produksjon

Inge Aarseth
Prosjektleder, Sykehuset i Vestfold HF
Foredrag: prosjekter og Informasjonslogistikk i samhandling digital

Frode Aardal
Forretningseier smartbygg og samhandling, Atea
Foredrag: bygg Fremtidens selv tenker smarte

André Ruud
CIO i Byggtjeneste
Foredrag: handel informasjonsflyt utførende mellom og leverandør, Digital ledd

Rosingaunet Harald
Produktdirektør kalkyle i Holte
Foredrag: NOBB Produktegenskaper i

Hansen Brage Alexander
Senior Industry Development Manager, Bygg i GS1
Foredrag: er for digitalisering Felles grunnlaget grunndata

O… John