Advarer it-sjefer mot effektivitet

Advarer it-sjefer mot effektivitet

Norske it-sjefer ønsker mest av alt å bli mer effektive. - Feil fokus, mener Egil Smestad.

Konsulentselskapet Steria har også i år utført undersøkelsen "It-sjefens utfordringer", hvor Synovate har spurt 200 norske it-sjefer i privat og offentlig sektor om nettopp utfordringer.

Konklusjonen i år er klar: It-sjefen vil bli mer effektiv.

Nedgangstider blir pådriver

Hele 81 prosent av de spurte oppgir "Forbedre prosesser og effektivitet" som den viktigste utfordringen for 2009. It-sjefer i Sverige og Danmark, som også har blitt oppringt, er enige i dette.

- Vi har sett effektivitetstrenden en god stund i Norge. Nå har den i praksis blitt et mantra. De økonomiske nedgangstidene er nok en viktig drivkraft, forteller direktør for forretnings- og it-strategisk rådgivning Egil Smestad i Steria i en pressemelding.

Grønn it får boost

Som en god nummer to over it-sjefens bekymringer, ligger det å redusere kostnader. Mer en annenhver av norske it-sjefer oppgir dette som en viktig utfordring, noe mindre enn i Sverige, hvor hele 71 prosent sier det samme.

Steria ser også dette i sammenheng med tøff økonomi, og tror dette vil gi grønn it og outsourcing gode tider.

- Det er ingen tilfeldighet at for eksempel virtualiseringsteknologi er en brennhet trend nå, sier Smestad.

- Alt som frigir ressurser, øker kapasitet og kutter kostnader ligger an til å gjøre det godt i 2009. Mange har gjort tunge it-investeringer de siste årene, og nå ønsker de å få mest mulig ut av disse.

Den rette balansen

Andre aspekter ved it-sjef-rollen får mindre oppmerksomhet. For eksempel svarer bare hver tredje at det å forbedre styring og kontroll bli blant det viktigste, og bare hver fjerde vil fokusere på å faktisk utvikle nye produkter og tjenester.

Steria tror dette er uheldig.

- I nedgangstider er det uklokt å fokusere ensidig på kostnadsbesparende tiltak, mener direktøren.

- Gode ledere satser på vekst og nyskapning samtidig som de jobber aktivt med å redusere kostnader. Det handler om å finne den rette balansen og vite nøyaktig hvor man skal gasse på og hvor man skal bremse.

Her er it-sjefens viktigste utfordringer i 2009, ifølge undersøkelsen:

 1. Forbedre prosesser og effektivitet
 2. Redusere kostnader
 3. Forbedre logistikk og produksjon
 4. Forbedre styring og kontroll
 5. Forbedre salgs- og markedsapparat
 6. Forbedre kundeservice
 7. Forbedre intern kommunikasjon
 8. Utvikle nye produkter og tjenester
 9. Forbedre ECM
 10. Forbedre Knowledge Management
 11. Rekruttere nye medarbeidere

Les om:

Enterprise