Bearingpoint med Asia-offensiv

Bearingpoint med Asia-offensiv

- Dette er strategisk viktig både fordi dette kommer våre kunder med interesser i Asia tilgode og fordi det asiatiske markedet i seg selv er interessant, sier Norgessjef i Bearingpoint, Erik Overrein.

Gjennom å inngå et stratetisk samarbeid med det asia-baserte selskapet Abeam Consulting, ønsker Bearingpoint å styrke sin tilstedeværelse i det asiatiske markedet for konsulenttjenester. Den nye alliansen skal bistå de to selskapene i å utvide sitt tjenestetilbud, både i Europa og Asia.

Økt etterspørsel

Fra Bearingpoints side rapporteres det om økt etterspørsel fra asiatiske kunder, noe som hjelper til med å sette de asiatiske markedene på kartet.

- Alliansen innebærer at Bearingpoint nå har en samarbeidspartner med tilstedeværelse og kjennskap til de regionale forholdene i Asia, forklarer Norgessjef i Bearingpoint, Erik Overrein til IT-Bransjen.

Deler ressurser

Abeam Consulting og Bearingpoint vil samarbeide innen salg og prosjektrelaterte aktiviteter og dra nytte av hverandres infrastruktur og ressurser for å kunne yte konsulenttjenester.

- Dette gjør at vi kan tilby våre kunder tilsvarende høye kvalitet på konsulent- og rådgivingstjenestene som vi gjør ellers i verden. På samme måte får Abeam tilgang til våre ressurser i Europa. Dette er strategisk viktig både fordi dette kommer våre kunder med interesser i Asia tilgode, og fordi det asiatiske markedet i seg selv er interessant, fortsetter han.

- Vil denne avtalen ha noe å si for norske selskaper?

- Ja, for norske eller nordiske selskaper med interesser i Asia vil BearingPoint fra nå av kunne tilby en enda bedre innsikt i og konsulenttjenster relatert til det asiatiske markedet, sier Overrein.

Høyere verdi

Abeam Consulting er glad for muligheten til å benytte seg av hverandres styrke.

- Bearingpoint og Abeam Consulting er partnere som deler en felles visjon. Vi ønsker å bli en kvalitetsleverandør av konsulenttjenester på et globalt nivå ved å utnytte hverandres sterke sider og skape synergi, sier Toshinori Iwasawa, president og direktør i Abeam Consulting i en pressemelding.

Han ser frem til å hjelpe europeiske selskaper med ekspansjon i Asia.

- Bearingpoint har lang erfaring i Europa. Alliansen gjøre det mulig for oss å bidra aktivt til europeiske selskapers ekspansjon i Asia og dermed akselerere veksten av Abeam Consultings virksomhet i den asiatiske regionen. I tillegg gir dette en mulighet til å høyne verdien av tjenestene vi yter våre kunder som opererer i Europa, avslutter han.

Les om:

Enterprise