CO2focus inngår CDP-partnerskap

CO2focus inngår CDP-partnerskap

Selskapet utvikler programvare for miljø- og klimarapportering, og er nå akkreditert av organisasjonen CDP.

CO2focus, som utvikler programvaren CEMAsys for miljø- og klimarapportering, inngår samarbeid med den internasjonale organisasjonen CDP. Selskapet er det eneste nordiske konsulentselskapet som er akkreditert av CDP, og har en kundebase på omlag 25 børsnoterte selskaper i Norden.

Nå inngår selskapet tettere samarbeid med CDP og har nylig fått skyløsningen sin akkreditert av organisasjonen.

- CDP ønsker CO2focus velkommen med sin nye status som Silver Software Partner med CEMAsys globalt, samt sin videre status som CDP konsulentpartner for den Nordiske regionen. Kombinasjonen representerer en betydelig merverdi for bedrifter som besvarer CDP rapportering, sier Paul Robins, partnersjef i CDP i en pressemelding.

Fyller rapport-tomrom

- Norske bedrifter får stadig flere krav og forventninger til å rapportere ikke-finansiell informasjon, enten som lovkrav eller krav fra kunder og investorer, sier Per Otto Larsen, grunnlegger og faglig leder i CO2focus.

Basert på behov fra kunder som ønsker å bygge en god plattform for rapportering av CSR, miljø- og klimadata, har selskapet utviklet verktøyet CEMAsys, som kan skreddersys kundens klima- og rapporteringsbehov. Verktøyet bistår kundene med å innhente, lagre og rapportere CSR data i henhold til standarder som GHG-protokollen, ISO-14001, GRI, og for god rapportering til investorer via CDP.

- Gjennom å bli akkreditert av CDP, er vi nå med i en liten og eksklusiv klubb av tilbydere i det globale marked, og gir oss muligheter til vekst mot internasjonale kunder, samt å tilby et komplett system til fagmiljøer i andre markeder rundt i verden, påpeker Larsen.

Et nytt punkt i regnskapsloven som innføres i år, skal alle store foretak i Norge inkludere rapportering på miljø og samfunnsansvar i sine årsrapporter. Lignende lovgivning er også innført i Danmark, Israel, Frankrike, England og på planleggingsstadiet for hele EU.

- Vi ser derfor et stort potensiale for en løsning som CEMAsys i både det lokale og internasjonale markedet tiden framover, avslutter Larsen.

Enterprise