CO2focus inngår CDP-partnerskap

CO2focus inngår CDP-partnerskap

Selskapet utvikler programvare for miljø- og klimarapportering, og er nå akkreditert av organisasjonen CDP.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

CO2focus, som utvikler programvaren CEMAsys for miljø- og klimarapportering, inngår samarbeid med den internasjonale organisasjonen CDP. Selskapet er det eneste nordiske konsulentselskapet som er akkreditert av CDP, og har en kundebase på omlag 25 børsnoterte selskaper i Norden.

selskapet nylig skyløsningen akkreditert sin av Nå og samarbeid inngår CDP fått tettere har med organisasjonen.

status sin Silver CO2focus - for sin med Kombinasjonen videre konsulentpartner Partner representerer ønsker Paul CDP for den rapportering, CDP pressemelding. merverdi som som globalt, i som velkommen en betydelig samt bedrifter CDP i en Software Nordiske CEMAsys besvarer status CDP sier regionen. Robins, nye partnersjef med

Fyller rapport-tomrom

til CO2focus. faglig - lovkrav krav og fra Norske å rapportere ikke-finansiell forventninger sier Otto Per bedrifter leder og grunnlegger enten i Larsen, krav og får investorer, informasjon, kunder eller stadig flere som

investorer og kan å ønsker CSR, bygge god rapportere lagre og rapportering i og innhente, bistår CDP. rapporteringsbehov. til har CEMAsys, miljø- for på data GHG-protokollen, kundene Verktøyet utviklet som ISO-14001, henhold kunder standarder klima- å skreddersys av til som som rapportering selskapet en GRI, behov fra kundens CSR Basert via god for klimadata, med verktøyet plattform og

bli å nå vi en og er liten Gjennom akkreditert - CDP, av … med i

Enterprise