Denne mannen synes batch er sexy

Denne mannen synes batch er sexy

Accenture gir ut Spring Batch med åpen kildekode.

Det handler om Java-utvikleres manglende forståelse for alt annet en brukerorienterte applikasjoner.

Accenture vil at det åpne miljøet skal forstå hvorfor IBM stormaskin fortsatt anskaffes, til tross for mange millioner i anskaffelse og drift.

Sexy

- Mange synes ikke at batch er sexy, men det gjør jeg, sier Morten Andersen-Gott, konsulent i Accenture.

Batch, som er bearbeiding av mange transaksjoner samlet, er like relevant i dag som det var for 40 år siden.

Hver natt bearbeides dagens betalingstransaksjoner for å ajourføre alle norske konti det har vært bevegelser på. Det er en klassisk produksjonsoppgave, eller en "batch".

Accenture har derfor utviklet et rammeverk basert på Spring for batch som gis ut med åpen kildekode som Spring Batch.

Maskineffektivt

Slik produksjon er veldig maskineffektivt. Transaksjonene ligger i kø og venter på å bli behandlet. Tidligere leste man én og én transaksjon. Nå leser man store grupper av gangen.

Hvis det skjer en feil under bearbeidingen, må applikasjonen ha evne til å bråstoppe og reversere til det punktet hvor man har sikret at bearbeidingen er korrekt.

Denne formen for styring har stormaskinen jobbet med siden 60-tallet. Og IBMs stormaskin er uhyre effektiv i behandling av batch. Derfor benyttes denne maskinen fortsatt til store produksjonsoppgaver, eksempelvis i NAV.

Applikasjoner for personorienterte oppgaver som utføres av ansatte eller forbrukere, avlaster mer og mer store datamaskiner. Det mest typiske eksemplet er nettbanker.

Like relevant

Det seneste tiåret har derfor få utviklere vært utsatt for problemstillinger om produksjonsbearbeiding.

- Batch er like relevant i dag, men det får ikke oppmerksomhet. Typisk så ligger det data på en fil som skal bearbeides. Beregninger av folketrygden er en typisk oppgave. I det offentlige er det mange, fremhever Morten Andersen-Gott.

For å sette i gang en produksjonsjobb trengs det et lanseringsprogram (Job Launcher) og et styringsregime (Job Repository). Styringsregimet har oversikt over alle styringsdataene og status på bearbeidingen, nettopp for at jobben skal kunne stoppes opp og påbegynnes på nytt, eller avsluttes på en normal måte.

- Total har vi vært ti stykker, hvor tre har godkjent og lagt inn ny kode. Jeg har jobbet direkte mot en av de tre, avslutter Morten Andersen-Gott.

Enterprise