DNB velger Evry på stormaskin

DNB velger Evry på stormaskin

En rekke DNB-kontrakter har forsvunnet for Evry. Men stormaskinen ser de ut til å få beholde.

DNB signerer Evry på stormaskin. Den siste tiden har det blitt kjent at Evry har mistet flere DNB-kontrakter til indiske selskaper, men stormaskinen skal de altså få beholde.

Ifølge en pressemelding fra selskapet har anbudskonkurransen om kontrkaten vært sterk og global.

Det er snakk om en intensjonsavtale om drift av DNBs kjernesystemer på stormaskin. Avtalen har en samlet kontraktsverdi på 900 millioner kroner for en periode på fem år, og er den største i sitt slag som er inngått i Norge på mange år, heter det i pressemeldingen.

DNB-direktør:

- Norske leverandører har mye å lære

Det er forventet at en endelig avtale om stormaskin vil inngås i løpet av første kvartal 2014, og vil gjelde fra 1. april.

- Gjennom denne avtalen med DNB befester Evry sin ledende posisjon i det nordiske markedet for stormaskintjenester. Evry blir en av to hovedleverandører av driftstjenester til DNB, og banken forblir en av Evrys største kunder, sier Evrys konsernsjef Terje Mjøs i pressemeldigen.

Intensjonsavtalen gir en tilleggsverdi på NOK 450 millioner for Evry med tanke på børsmeldingen fra 25. november.

Kommmunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB bekrefter at avtalen er spikret.

- Vi har jo hatt to løp på de store it-kontraktene, en på ikke-stormaskin som Evry tapte, og denne på stormaskin som vi inngår kontrakt med dem på. Fornyingsarbeidet vårt på it-siden er ferdig med den kontrakten.

- Har det vært en komplisert prosess?

- Vi har hatt en lang prosess med mange aktører. Det viktigste har vært å få en avtale som sikrer stabil drift, mer stabil drift enn vi har hatt de siste par årene.

Stormaskinene kommer til å holde hus på Rennesøy.

Enterprise