Forretningsoppgaver i lommen

Forretningsoppgaver i lommen

De har laget et utviklingsverktøy for apper, de har laget løsninger for Expert og Lyse, men er i praksis på startstreken.

De er tre ansatte, hver med minst ti års fartstid i it-bransjen med tilknytning til rådgivning, mobiltelefoner, SAP og forhandlere. De har utviklet et utviklingsverktøy, Neptune Application Designer, som kan brukes for å levere forretningsapp-er til alle dagens smarttelefoner og nettbrett for virksomheter som benytter SAPs forretningssystemer.

Målet er at kunder over hele verden skal velge hvilken som helst funksjon i SAPs applikasjonsportefølje og få utviklere til å lage en app tilknyttet den.

Til alle apparater

- Vi har skrevet 35.000 kodelinjer i utviklingsverktøyet, sier Njål Stabell, utviklingssjef i Neptune Software.

Mye tid har vært brukt på å koble logikk på serveren til HTML5. Men utviklingsverktøyet Neptune Application Designer er mye større. Det baseres på HTML 5, web-rammeverket Jquery Mobile og Adobe Phonegap.

Dette er programvare som foreløpig er lite kjent i Norge. Phonegap er siden gitt til Apache og danner grunnlaget for et nytt initiativ kalt Apache Cordova.

Konsekvensen er at apper kan utvikles og sendes til smarttelefoner og nettbrett fra Apple, alle som bruker Android, Windows Phone 7, Blackberry, Nokia Symbian, HP Webos og Samsung Bada.

- Hensikten er at utviklerne bare skal kode én gang og kunne levere til samtlige mobile OS-er, fremhever Ole-André Haugen daglig leder i Neptune Software AS.

Neptune Software er ikke selv interessert i å utvikle forretningsapper til apparatbrukere. De er interessert i at konsulentselskaper som satser på SAP, skal utvikle appene. Opplæring av fagfolkene hos Evry er allerede planlagt i nær fremtid.

Ønsker partnere

- Vårt fokus er utvikling av verktøyet. Vi ønsker at partnerne skal bygge appene, forklarer Ole-André Haugen.

Men apper laget med Neptune Application Designer ligger ikke nedlastbare slik som apper på Apples Appstore.

Ingen apper laget med Neptunes verktøy for Iphone og Ipad vil ligge på Appstore. De vil være tilknyttet SAPs utviklingsmiljø. Grunnen til at man kan lage bedriftsapper til Apples produkter er en ny type lisens, IOS Developer Enterprise Licence.

Apper laget med Neptunes verktøy vil derfor kjøres på applikasjonstjenesten SAP Netweaver med brukerbetjeningen på smarttelefonen eller nettbrettet. Disse forretningsappene virker på samme måte som applikasjoner på tynne klienter.

- Vi er første og eneste SAP-sertifiserte produkt, sjekket av SAP og tillatt installert som en tilleggstjeneste. Det gir en enkel måte å lage en app, sier Njål Stabell.

Designen lages først

Ideen er å skape designen av appen først, utseende med tilhørende datafelter. Det åpner for bruk av web-designere i SAP-miljøet. Deretter kan regelverket tilpasses. GPS og kamera er funksjoner som skal utnyttes der det er effektivt.

- Kamera har en god del bruksområder innen mobil som er annerledes for bedrifter enn for private, typisk for å dokumentere, påpeker Njål Stabell.

Kamera kan ta bilder, eksempelvis av en skade, som deretter sendes til sentralt hold. GPS kan brukes for å angi kjøredistanse i forbindelse med godtgjørelser.

Med appen kan det med Javascript angis gyldighetskontroll av datafelter som numerisk, tekst og med grenseverdier. Typisk eksempel er terningkast og "Dagens forbrukerundersøkelse" med karakter fra én til ti.

- Bruk av mobiltelefon i bedriftssammenheng er fortsatt upløyd mark, påpeker administrerende direktør Ole-André Haugen.

Laget apper

For å bevise verdien av utviklingsverktøyet har Neptune Software laget de første appene for Expert og Lyse.

- Vi så etter mobil løsning for varetelling til butikkene våre som var uavhengig nettverkstilkobling. Samtidig skulle denne kunne integreres med SAP for å supportere våre forretningsprosesser, sier Frode Næss Larsen, applikasjonsansvarlig for SAP i Expert ifølge Neptune Software.

Varetellingsløsningen ble laget med Neptune Application Designer tilpasset SAPs programmeringsspråk ABAP. En lokal web-database blir brukt for å lagre resultatene. Som hjelpemiddel brukes et forsterket nettbrett fra Motorola som får lastet ned varene for butikken til databasen. Neptune Software er derfor partner av Motorola Solutions i Norge.

Mye innsats er blitt gjort for å gjøre varetellingen så brukervennlig som mulig. Navigeringen er enkel for å skanne vareetiketten og lagre antallet.

- En vesentlig fordel med Neptune Application Designer er gjenbruk av eksisterende funksjonalitet, forklarer Frode Næss Larsen.

Benytter kamera og GPS

I løsningen Neptune har utviklet for Lyse benyttes både kamera og GPS. Disse inngår som funksjoner for registrering av utlegg og kilometergodtgjørelse for ansatte på reise. GPS angir antall kilometer fra start til sluttdestinasjon. Kameraet benyttes for å fotografere utleggene.

Den mobile løsningen kobles rett mot SAP HR og utnytter funksjonene i dette personaladministrasjonssystemet. Et av målene er å få inn reiseregningsbilag hyppigere.

- Vi så etter en løsning som enkelt kunne settes opp i forhold til våre forretningsprosesser uten betydelige investeringer. Vi var ikke i tvil etter å ha sett mulighetene med Neptune Software, sier Geir Arve Vika, it-direktør i Lyse ifølge presentasjonsmateriell fra Neptune Software.

Prosjektet ble startet i februar 2012. I slutten av mars tas løsningen i bruk for 800 ansatte. Kun 15 dagsverk har medgått til utviklingen.

- Vårt utviklingsverktøy er det raskeste for å lage apper til samtlige mobile apparater. Brukeropplevelsen blir identisk på samtlige, fremhever Njål Stabell.

Viktig marked utenfor Norge

Derfor er markedet utenfor Norge veldig viktig. I første omgang er det et titalls fagmiljøer på SAP som er kundepotensialet. Men en rekke norske SAP-brukere er interessert. Nå lages det et prøveprosjekt for Coop.

- Vi er globale. Neptune Application Designer er installert på 140 SAP-systemer rundt om i verden, sier Andreas G. Sulejewski, partnersjef i Neptune Software.

For ytterligere å skape interesse vil Neptune Software delta på en SAP-brukerkonferanse i Sverige. For tilstelningen har de derfor laget en app.

Yterligere tiltak er å få fotfeste i Tyskland, Europas største marked for SAP. Derfor prøver Neptune Software å få til et samarbeid med Innovasjon Norge.

- Vi bruker sosiale medier som Linkedin for å bli kjent. Det hadde ikke vært mulig for ti år siden. Nå sender vi nyhetsbrev til 400 hver måned, forteller Andreas G. Sulejewski.

- Vi skal bidra til å flytte dynamisk innhold ut til brukere med bedre sikkerhet siden koden ligger på server. Autorisasjon og roller arves fra SAP-systemet, avslutter Njål Stabell.

Les om:

Enterprise