Get sparer på å ta it hjem igjen

Get sparer på å ta it hjem igjen

Tar serverne sine hjem for å levere raskere og bedre it-tjenester.

Når Get tar serveren hjem er det for å spare penger på drift og øke konkurransekraften gjennom å være flinkere og raskere til å utvikle og rulle ut nye løsninger, sier it-driftssjef Elisabeth Larsen i Get.

- Vår nye it-strategi er å få et mer fleksibelt driftsmiljø som gjør det raskere å sette opp og endre it-miljø ved behov. Vi skal ha mer kontroll over våre egne systemer, styrke kompetansen innad i Get og bygge mer av kompetansen internt, sier Larsen.

Nyheter hjem

Hun understreker at det ikke er slik at den teknologien de henter hjem er den samme som de i sin tid satte ut.

- Det er en moderne løsning basert på virtualisering og automatisering. Derfor får vi innsparinger i driftskostnader, færre manuelle oppgaver og raskere og mer stabile levering ut, sier Larsen.

Også internt i Get vil det medføre endringer.

- Det viktigste er at vi får mer kompetanse internt om hvordan IT-løsningene virker, og hvordan vi skal bruke dem for enda mer stabile tjenester.

Larsen forteller at 70 prosent av de fysiske serverne fjernes i første omgang på vei til en fullt ut virtualisert infrastruktur. Hun sier også at den interne it-avdelingen vil styrkes som følge av strategiskiftet.

Samarbeid, ikke sky

Selv om den nye IT-løsningen er integrert og virtuell, og dermed klar for nettskytjenestelevering, så vil interne og eksterne kunder fortsatt bli betjent etter en tjenestenivåavtale.

- Etterhvert vil det bli mer skytankegang og selvbetjening. Men vi opplever at folk er litt lei av sky-begrepet, så vi konkretiserer det med at målet er mer samhandling og effektivisering på tvers. IT skal være en like god støtte for de med kontorfunksjoner som for våre teknikere ute i felten, poengtere Larsen.

Integrert infrastruktur i boks

Partner for å hente tjenestene hjem er ProAct. De leverer de to FlexPod-integrerte boksene fra NetApp. NetApp leverer selv lagringen, mens nett, servere og administrasjonsverktøy er fra Cisco og servervirtualiseringen er fra VMware.

FlexPod er i likhet med flere slike fullintegrerte bokser i handelen fra blant annet HP og IBM laget slik at de i teorien skal rulles inn i datasenteret og koples til strøm, datanett og kjøling. Deretter skal et enkelt grensesnitt administrere alle komponenter i boksen slik at det den leverer er komplette it-tjenester.

- Vi har levert slike helintegrerte løsninger en stund. Det viktigste er å lære hvordan et integrert grensesnitt virker slik at kunden putter inn hvordan det skal være, og så lager FlexPod den tjenesteløsningen som passer, sier Eirik Pedersen, administrerende direktør i ProAct IT Norge.

- Det vi gjerne bruker tid på i oppsettet av slike bokser, er å lage malløsningene for de mest brukte it-tjenestene i virksomheten. Noen slik maler er best for visse applikasjoner, andre for å levere mest mulig serverprosesseringskraft, for eksempel.

Avtalen mellom Get og ProAct er for tre år i første omgang. De vil ikke si noe om verdien.

Maler og døgnvakt

Slike maler brukes når nye tjenester skal lages eller it-tilbudet skal utvides. Med en mal i bunn, er man sikker på at de nye tjenestene har fellestrekk med resten av driftsmiljøet. ProAct leverer konsulenttjenester rundt overgangen, men skal også bidra til overvåking og eksternt støtte til driften.

- Det som er nytt for oss, er at vi tilbyr 24-timers kontinuerlig overvåking. Det er ikke basert på sovende vakter, men full tilstedeværende våkne vakter hele døgnet, forteller Pedersen.

De to FlexPodene som er levert skal stå i en speilet løsning for oppetid og sikkerhet.

- Det vi oftere og oftere hører er at kundene er lei av å bruke tid på å skru og tilpasse egen maskin- og programvare. De vil at det skal virke slik at de kan konsentrere seg om å utvikle tjenester og applikasjoner for virksomheten.

Enterprise