Millionavtale for helsedirektoratet

Millionavtale for helsedirektoratet

Nytt saksbehandlingssystem med en ramme på 35 millioner til Computas og Software Innovation.

Nytt saksbehandlingssystem for Helsedirektoratet skal baseres på Public 360-programvare fra SI på Microsoft-plattform. Integrasjon mot gjeldende systemer og funksjonalitet skal leveres av Computas. Suksessfull levering av enkeltelementer kan utløse videre opsjoner for å utvikle løsningen, med en foreløpig ramme på 35 millioner kroner.

Initielt ligger avtalen mellom fem og ti millioner kroenr, får vi oppgitt hos Computas.

- Anbudet besto av flere moduler og det er noen av disse som er opsjoner for videre utvikling i prosjektet. Helsedirektoratet ønsket fleksibilitet med hensyn til hvor og i hvilken rekkefølge prosjektet skal utvikles. Det er også noen forbehold til hvilke bevilgninger og vedtak som ligger framover i tid, sier Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, til Computerworld.

I tillegg til Public 360 er det Microsoft SQL Server og Sharepoint Server som skal leveres. Utviklermiljøet er .net. På klientsiden er det nettleser som blir grensesnitt.

- Vi skal levere integrasjonstjenester og noe utvikling av brukergrensesnitt i starten. Mye av funksjonaliteten ligger allerede i løsningen, så det er snakk om tilpassinger, forteller Eilertsen.

Hva som ligger framover i form av integrasjon med eksisterende systemer ligger i modulene som foreløpig er en opsjon.

- Vi satser på å levere slik at vi får bli med videre også, smiler Eilertsen.

Han forteller at denne kontrakten passer inn i strategien selskapet har for vekst, og han tror dette vil hjelpe rekrutteringen av nyansatte. Det er folk med spisskompetanse innen Sharepoint og utviklere for .net-plattformen som vil lede an. Prosjektet med Helsedirektoratet vil kreve 5-10 personer.

- Kampen om hodene er også kampen om de gode prosjektene. Vi merker at om vi skal ha tak i de beste hodene, så må vi tilby en god totalpakke. Der spiller gode prosjekter som denne nye avtalen med Helsedirektoratet en viktig rolle for vår rekruttering, forteller Eilertsen.

Det er et felles arkiv- og saksbehandlingssystem som blant annet skal integreres mot altinn.no som skal utvikles. Det skal etterhvert blant annet tas i bruk i helseøkonomiforvaltningen HELFO. Men andre ord skal refusjoner for 25 milliarder digitaliseres til alle som har krav på refusjoner fra helsetjenesten. Også andre underliggende fagenheter som Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) skal over til den nye løsningen.

– Vi har kjørt en grundig prosess, og fikk inn svært gode tilbud. Leverandøren vi valgte er vi sikre på at gir en god løsning som vil understøtte de virksomhetskritiske prosessene i Helsedirektoratet, sier Christine Bergland, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Tildelingskriteriene som ligger til grunn for valget av Computas og Software Innovation er kvalitet på løsningen, prosjektytelser og pris. Helsedirektoratet har totalt rundt 1400 ansatte.

Enterprise