Ny salgssjef i HP

Ny salgssjef i HP

Kjell Beisland skal lede salget av HPs programvare for dokumentautomatisering.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kjell Beisland (55) er ansatt som salgsjef i HP med ansvar for å lede salg av HP Exstream i Norden, Nederland, de Øst-europeiske landene samt Midtøsten og Afrika.

har Software, salgsledelse løsningsområdet det oppkjøp innenfor Beisland Exstream aktuelle i i HP's leder erfaring og lang daglig inntil Exs… var av

Enterprise