TV2s it-sjef er åpen for det meste

TV2s it-sjef er åpen for det meste

UKENS IT-SJEF: Arne Berven har vært it-sjef i TV2 siden oppstarten i 1992.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi har akkurat startet vår budsjettrunde og da er hovedfokuset å legge planer for 2008. I tillegg er det fokus på innføring av ITIL i driftsorganisasjonen der vi innfører nye prosesser og verktøy i neste uke. Utover dette arbeider vi tett med Nettavisen i forhold til teknologiske valg i forbindelse med etablering av det nye selskapet som skal samarbeide med A-pressen og Egmont.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Her er vi rimelig åpne og har ikke en enten eller strategi. De fleste eksterne tjenester kjører i dag Linux i tillegg til noen produksjonssystemer. Interne systemer kjører stor sett Microsoft. Vi har kompetanse på begge deler og velger det alternativet som vi mener bedriften er best tjent med i de enkelte tilfellene.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Et aktivt forhold til spørsmålet om outsourcing er viktig for enhver it-avdeling. Vi har i dag valgt å drifte i all hovedsak alle våre systemer internt. I tillegg drifter vi en del systemer for våre datter- og samarbeidende selskaper. Om det kommer til å fortsette slik fremover vet vi ikke. Dette blir fortløpende vurdert, men foreløpig har vi riktig kompetanse og en effektiv drift på plass for våre kjernesystemer.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Prosjektoppfølging, kontakt med våre oppdragsgivere og teknologiutvikling.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Alle deler av vår distribusjon og produksjon er avhengig av effektive it-baserte verktøy. Når vi etablerer nye tjenester og verktøy gjøres dette for å kunne imøtekomme dagens og morgendagens digitale hverdag der innholdet skal produseres raskest mulig samtidig som det skal tilrettelegges for ulike medier.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Geir Mykkeltvedt, it-sjef i BKK.

Les om:

Enterprise