- Vi er ikke lenger et rent it-selskap

- Vi er ikke lenger et rent it-selskap

Mens andre sliter synes det meste å gå på skinner for Itera. Årsaken er, ifølge Arne Mjøs, ny profil.

Itera har bestått av et konsern med en rekke datterselskaper. Fra 13. september ble datterselskapene Gazette, Itera Consulting og Itera Networks til Itera Norge.

- Vi har bygd ett Itera, brukt tid og skapt lavere turnover. Det er gøyalt å se hvordan energien har spredd seg, sier konsernsjef Arne Mjøs i Itera ASA.

Forståelse for kommunikasjon

Mens kompetansen til Gazette tidligere var vanskelig å tilpasse prosjektene, er deres kommunikasjonsforståelse vesentlig for de fremtidige løsningene for mange av kundene til Itera.

- Digitalisering og innovasjon driver veksten. Jeg tror vi kommer til å snakke om den industrielle digitale revolusjon, fremhever Arne Mjøs.

Derfor har Itera jobbet for å endre seg, ikke ved kjappe oppkjøp, men ved å få til ett selskap som kan tilpasse seg kundebehovene. Små kontrakter på tre måneder er ikke lenger interessant. Store kunder og lange kontrakter bidrar til større forutsigbarhet, lavere salgskostnader og bedre evne til å skape innovasjon sammen med kundene.

- Itera er ikke lenger et rent it-selskap, men et kommunikasjons- og teknologiselskap, understreker Arne Mjøs.

Det er informasjonen, dialogen og markedsføringen mot kundene som har medført endringen. For flere av Iteras kunder har forbrukere som sine kunder. Det er forbrukernes påvirkning av it-løsningene Itera skal bidra til å hjelpe sine kunder med.

Deler kompetansen på to

Den nye selskapsstrukturen har skapt større internt fellesskap og glød ifølge Arne Mjøs. Utfordringen er å skaffe nødvendig kompetanse og møte kostnadsutfordringene.

Derfor jobber Itera med å skape en organisasjon som benytter kompetanse i Norden og i Ukraina. Siste kvartal ble det ansatt 18 personer hvorav 16 i Ukraina. Ideen er at det skal medføre lavere kostnader for kundene slik at midler kan frigjøres for å skape innovasjon.

I tredje kvartal representerte Ukraina (Nearshore) 29 prosent av antall ansatte. Målet er 50 prosent.

- Vi gjør Sourcing for Value, ikke for Volume, fremhever Arne Mjøs.

Som tidligere Sovjets kompetanseland på romforskning har Ukraina en veletablert teknologisk kultur. Matematikk og ingeniørfag er kompetanse det er lett å skaffe. Grunnleggende datatjenenester leveres derfor til Iteras kunder fra Ukraina. Håpet er et tettere samarbeid med EU, men foreløpig overskygger de politiske problemene for en tilnærming.

- Konsernets konkurranseevne er styrket gjennom lavere kostnadsstruktur. Omsetningen øker. Kundefordringene er stabile og vi jobber aktivt med å få inn fordringene. Med større prosjekter øker varer i arbeid på grunn av at vi ikke fakturerer hver måned, sier Torunn havre, finansdirektør i Itera.

Nå faktureres det mer ved hver milepæl for de større kundeprosjektene. Målet er å få flere større kunder, flere større prosjekter.

Hadde for mange små

- Vi hadde alt for mange små prosjekter og små kunder. Prosjektene hadde tidligere en varighet på typisk tre til seks måneder. Nå ser vi på en ti års syklus, forklarer Arne Mjøs.

De ti største kundene representerer 43 prosent av omsetningen i tredje kvartal 2013 mot 32 prosent i samme kvartal i 2012. Den største kunden representerer en omsetning på rundt 30 millioner kroner i året. Målet er 100 millioner kroner.

I dag har Itera 700 kunder. Det skal bli færre. Arne Mjøs tror at en rekke kunder vil finne seg andre leverandører. Innen noen segmenter vil det fortsatt være små kunder.

- Målet er at de ti største kundene skal representere 50, ikke 70 prosent av omsetningen. Ellers blir det for stor risiko. De tredve største skal for 80 prosent av omsetningen, forklarer Arne Mjøs.

Fremover er Mjøs fasinert av alle de digitale enhetene som vil sende signaler fra sensorer til de mange digitale verktøyene brukere vil benytte. «The Internet of Things» antas vil knytte sammen 30 milliarder dataenheter i løpet av dette tiåret. Foreløpig er det tidlig, men Mjøs tror at et samarbeid med enkelte kunder allerede er nødvendig for å finne frem til nye forretningsmodeller.

Itera tredje kvartal 2013

Omsetning: 102,5 MNOK (93,8 MNOK i 2012)

EBITDA: 10 MNOK (2,2 MNOK)

EBIT: 4,7 MNOK (- 2,6 MNOK)

Resultat: 2,6 MNOK (- 2,1 MNOK)

Kontantstrøm: 4 MNOK (4,4 MNOK)

Antall ansatte: 453 (434)

Les om:

Enterprise