NORDØSTPASSASJEN: Det korteste veien for å binde øst og vest sammen går gjennom Nordrøstpassasjen (rød strek). (Illustrasjon: Bestalex/Wikimedia Commons)

NORDØSTPASSASJEN: Det korteste veien for å binde øst og vest sammen går gjennom Nordrøstpassasjen (rød strek). (Illustrasjon: Bestalex/Wikimedia Commons)

En gylden mulighet for Norge

Finland vil ha fiber til Kina - kanskje fra Norge?

Den finske regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede internasjonalt samarbeid om en fiber gjennom Nordøstpassasjen til Kina og Asia forøvrig.

Ruten fra Nordishavet til den baltiske sjøen kan ta sitt utgangspunkt i Norge, Russland eller Finland.

- Regjeringen har en sterk intensjon om å utvikle den arktiske regionen og en undersjøisk fiberkabel gjennom Nordøstpassasjen vil åpne store forretningsmuligheter, uttaler den finske transportministeren Anne Berner til Capasity Media.

Nå må norske myndigheter våkne

- Her bør norsk myndigheter vise sin positive vilje og sørge for at norsk næringsutvikling i nordområdene blir ivaretatt. I forbindelse med et utredningsarbeid for et mulig datasenter i Balsfjord, har vi for lengst sett at datasentre i nord krever flere internasjonal dataforbindelser. Vi ser konkret på en forbindelse til Irland og til Oulo i Finland. Et større datasenter krever minst tre uavhengige fiberforbindelser. Og datasentre er bare en av de business-mulighetene som åpner seg med en nærmere forbindelse østover, sier prosjektleder Rune Strømme i Bredbåndsfylket Troms.

På oppdrag fra Balsfjord kommune utreder han nå muligheter og behov for et datasenter i Balsfjord. Fiber er en sentral del av prosjektet.

Rapport i august

Den finske regjeringen har utpekt Paavo Lipponen og ex-Ficom-leder Reijo Svento til å utforske mulighetene for en sjøkabel gjennom Nordøstpassasjen. De startet arbeidet 2. mai og skal ha en foreløpig rapport ferdig i august.

Den finske regjeringen peker på at mange må samarbeide skal et slikt prosjekt bli realisert: Russland, Kina, Japan, Sør-Korea, Norge og EU er nødvendige partnere i et slikt prosjekt.

Det er ikke første gang en slik undersjøisk kabel mellom vest og øst i nord har vært på kartet. Russerne har lenge vist interesse via prosjektet ROTACS - Russian Optical Trans Arctic Submarine Cable System, også kalt The Polarnet procjet. En slik sjøkabel vil koste et tresifret milliardbeløp, men så er det også ganske mange stater som vil ha direkte nytteverdi.

Les om:

fiber