Filkrymping gir bedre flyt

Komprimering av data er i ferd med å få en renessanse. Nye algoritmer kan bidra til å øke kapasiteten i et nettverk med 400 prosent.
Analyseselskapet Gartner anslår at en gjennomsnittlig bedrift må regne med et økt båndbreddebehov på mellom 20 og 50 prosent i året. Årsaken er først og fremst at moderne applikasjoner utveksler betydelig mer data enn før.

Men båndbredde er begrenset, og det er kostbart å øke kapasiteten. Dessuten faller ikke prisen på båndbredde like raskt som behovet øker. Analyseselskapet venter et prisfall på mellom fem og 20 prosent i året, avhengig av hastighet og tilhørende tjenester.

Nye algoritmer

Nå mener analytikerne i Gartner det er på tide å vurdere komprimering av dataene som skal flyttes i nettverk. Det har vært mulig lenge, men med ofte tungvint og ikke kostnadseffektive metoder.

Imidlertid har komprimeringsteknologien den siste tiden har gjort store fremskritt. Nye algoritmer, blant annet med utspring fra beregninger knyttet til molekylær biologi, gjør at potensialet i de fleste nettverk er stort. To av utstyrsprodusentene er som ifølge Gartner har kommet lengst er Expand og Peribit Network.

-- Behovet for båndbredde øker raskere enn prisene går ned. Med komprimering har man et alternativ til å kaste mer båndbredde på problemet, sier styreformann Espen Pedersen i Commaxx, som distribuerer Expand.

Hyllevare

Expands kanaldirektør for Europa, Jon Walters, forteller at selskapets produkt i snitt øker kapasiteten i kundenes nettverk med 400 prosent.

-- Vi kan på kort tid gjøre en to megabitlinje til en seks megabitlinje, sier han.

Det skjer ved at en komprimeringsboks plasseres i tilknytning til ruteren i hver ende av linjen, slik at all trafikk på må passere gjennom. Når boksene kobles til starter umiddelbart analysen av trafikken, blant annet ved å lete etter overflødige og repetitive data, helt nede på binært nivå. Målet er at slike data bare skal sendes en gang.

Walters mener komprimering nå har blitt hyllevare. Implementasjonen er rask og investeringen svært konkurransedyktig sammenlignet med alternativet - å investere i mer båndbredde. Særlig gjelder det bedrifter som er spredt på flere kontorer, som ofte må ut med store summer for å oppgradere nettverket mellom kontorene.

-- Komprimering har vært avansert og kompleks å implementere. Nå er teknologien imidlertid over i en ny generasjon. Vi har en "out of the box"-løsning det bare er å koble til. Der tror vil føre til at markedet vil vokse raskt, slår Walters fast.