IBM på partnerjakt

IBM på partnerjakt

IBM mener markedet er modent til å satse i større grad på skytjenester. Nå har selskapet partnerprogrammer på plass for både små og store bedrifter.

IBM har lansert et produksjonsmiljø med 99,9 prosent oppetid og bedre SLA-er for de som ønsker å ta steget ut i skyverdenen.

En krone i timen

Nye prismodeller gjør at også små bedrifter kan benytte seg av skytjenestene. IBMs inntekter vil gå ned pr kunde, men de forventer at volumet vil gå drastisk opp med det nye tilbudet.

- Vi ønsker å nå både eksisterende og nye kunder, sier Paul Are Killie, som er ansvarlig for IBMs skysatsning i Norge. Han forteller at bedriftene ikke behøver å være redd for kostnadene siden det kun er driften som er kostnadsbasert.

- Slik som det er nå koster det under en krone å leie en server i en time. Så det vil naturlig nok ta lang tid før vi kan tjene på det, sier Paul Are Killie, som er ansvarlig for IBMs skysatsning i Norge.

Vil skape nytt miljø

- Det er ingen hemmelighet at vi ønsker å bygge opp et miljø til å skape nye forretningsmuligheter, sier han.

Killie forteller at de ønsker å nå ut til SMB-markedet og gjerne kan tenke seg nisjepregede partnere i tillegg til de partnerne som selger IBM-produkter i dag.

- Vi ønsker først og fremst å komme i kontakt med partnere som vil ta skytjenester til neste nivå og som ser nye forretningsmuligheter, sier Killie.

Han nevner fem viktige faktorer som er kjennetegnet for Cloud Computing:

- Tjenestene må være selvbetjent slik at bedriftene kan handle helt fritt, sier han.

De andre faktorene er nettilgang, at det må være stedsuavhengig, skalerbart og ikke minst prisfleksibelt.

Hotell-underholdning

En bedrift som vil benytte seg av skytjenestene til IBM er selskapet Otrum som leverer underholdning på over 500 000 hotellrom på verdensbasis

- De har nå gått over til å legge sin service på Public Cloud, forteller Killie.

Otrum har nå fått en enklere drift og tilbyr programvare for hotellene.

- Vi har ikke hatt noen negative tilbakemeldinger så langt, sier Killie som forteller at bedriftene kan sette i gang så raskt de ønsker.

- De kommer på kontoret, skriver under en kontrakt og vips så er de i gang, sier han.

Åpen arkitektur

IBM tilbyr en åpen arkitektur for at kanalen selv kan bygge opp sine tilbud til markedet.

- Den største utfordringene for mange er sikkerheten, men det har ikke vært noe problem for IBM. Dette er noe vi har lang erfaring med og vi legger alltid sikkerheten til grunn i våre løsnnger, forteller han.

IBM kan tilbyr flere skyløsninger, blant annet Platform as a Service, Software as a Service, Infrastructure as a Service og IBM Smart Business Cloud.