Tror skyen gir fetere lommebok

Tror skyen gir fetere lommebok

Hans Harbo og Ca Technologies tror bedrifter kan benytte seg av nettskyen på en økonomisk fordelaktig måte.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Undersøkelsen baserer seg på svar fra 935 Ca Technologies' partnere i Europa. Den viste at 82 prosent av de nordiske partnerne forventet bedre økonomi.

sett forventet de 79 at Europa under det som var svarte inntekter. økte prosent ett

Estimerte kostnadsbesparelser

bruke Harbo, prosent i fra Director å it-kostnader, viser tilbakemeldingene til på være sier ti til - de hele i i åtte Technologies Hans ved bedriftens av Generelt estimerte IT-Bransjen. Norden Vest-Europa vil kostnadsbesparelsene våre at Ca Sales partnere over Channel skyen

teknologien. bedriftene følgende kan på hvordan har Han spare på forklaring penger

Bedriftene i konsolidere foteller bedriftens han. utviklings- av bruke service å practises" eller og Man vil servicen i implementeringstiden - også applikasjoner. vil stedet investere "best å for ved bedriftsspesifikke i minske antallet prosesser,

it-budsjett Økt

med flere 74 skal i it-budsjetter. Norden investere partnerne som naturlig skytjenestene, prosent av at indikerer i bidra med høyere økning sammenheng året. nok mer bedrifter noe at betydelig Forventningene i i skytjenester har vil forventet nettskyen dette investeringer

fremst virtualisation forventet partnerne en Hele først på nettopp er innen av prosent en området. økning dette det 71 økning. management forventer Det og er

i raskest Media nettskyen

alle at Undersøkelsen samtidig viser beveg… ikke

Grønn It