Tror skyen gir fetere lommebok

Tror skyen gir fetere lommebok

Hans Harbo og Ca Technologies tror bedrifter kan benytte seg av nettskyen på en økonomisk fordelaktig måte.

Undersøkelsen baserer seg på svar fra 935 Ca Technologies' partnere i Europa. Den viste at 82 prosent av de nordiske partnerne forventet bedre økonomi.

Europa sett under ett var det 79 prosent som svarte at de forventet økte inntekter.

Estimerte kostnadsbesparelser

- Generelt viser tilbakemeldingene fra våre partnere over hele Vest-Europa at de estimerte kostnadsbesparelsene ved å bruke skyen vil være på åtte til ti prosent av bedriftens it-kostnader, sier Hans Harbo, Director Channel Sales i i Ca Technologies i Norden til IT-Bransjen.

Han har følgende forklaring på hvordan bedriftene kan spare penger på teknologien.

- Man vil konsolidere antallet av bedriftens service og applikasjoner. Bedriftene vil også minske utviklings- eller implementeringstiden ved å bruke "best practises" i servicen i stedet for å investere i bedriftsspesifikke prosesser, foteller han.

Økt it-budsjett

Forventningene har naturlig nok sammenheng med at flere bedrifter skal investere mer i skytjenester dette året. 74 prosent av partnerne i Norden forventet økning i skytjenestene, noe som indikerer at investeringer i nettskyen vil bidra med betydelig høyere it-budsjetter.

Det er først og fremst innen virtualisation management det er forventet en økning. Hele 71 prosent av partnerne forventer en økning på nettopp dette området.

Media raskest i nettskyen

Undersøkelsen viser samtidig at ikke alle beveger seg like raskt over i skyen. 73 prosent av selskaper innenfor media og internett beveger seg raskest inn i nettskyen, etterfulgt av 67 prosent bedrifter innenfor It og telekom. Selskaper innenfor finans og offentlig sektor er de som i minst grad har tatt i bruk teknologi innenfor nettskyen med henholdsvis 26 og 18 prosent.

- Vi ser klart at også offentlig forvaltning blir tvunget til besparelser og til å øke sin fleksibilitet med de resursser som de har i organisasjonene. I virkeligheten er det de samme mekanismer for offentlig som for private, men med en en smule tidsforskjell, mener Harbo.