Kald teknologi og varme hender

Kald teknologi og varme hender

Det er på tide at politikerne slutter å være redde for teknologi. Også i omsorgssektoren.

Det har i oppløpet mot kommunevalget blitt en del debatt om eldreomsorg. Det er bra med debatt, men dessverre viser den også at alt for mange ikke har snøring om teknologi og mulighetene den gir i omsorgssektoren. Spesielt tragisk er påstanden om at ”kald teknologi” skal erstatte ”varme hender”, særlig når den kommer ut av munnene på politikere som burde vite bedre.

Det er mye gevinst å hente i helse- og omsorgssektoren. Samhandling, omsorgsteknologi, bedre kommunikasjon og telemedisin, det finnes drøssevis av teknologiske løsninger som er ferdig utviklet og kan innføres i Norge. Dette er teknologier som på ingen måter erstatter ”varme hender”, men tvert i mot gjør det lettere for pasienter og pårørende, og effektiviserer helsesektoren slik at det blir mer tid for varme hender.

Denne uken viste medlemmene til Oslo Medtech på MIE2011 i en Future Village hvordan det jobbes på spreng å utvikle nye løsninger som kan gjøre hverdagen lettere for eldre mennesker i ulike medisinske tilstander. To kvinner som promoterte hjemmeløsninger for glemske eldre fortalte at de begge har personlig erfaring med demente personer tett innpå livet. At de bruker tiden sin på omsorgsteknologi er nettopp fordi de vil hjelpe med løsninger de vet fungerer ut av sin egen erfaring. Også Kåre Hagen sier i utredningen ”Innovasjon i omsorg” mange ganger at teknologi bidrar til at eldre har det bedre, ikke at den erstatter tradisjonell pleie.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Troll ut av esken

Det blir på tide at politikerne slutter med sin babyloniske språkforvirring om kald teknologi og varme hender. Særlig når de bruker det for å skjule sin egen mangel på kunnskap.

Et godt eksempel er undersøkelsen som bransjeorganisasjonen Abelia har gjort rett før kommunevalget og har kommet frem til at få lokale politikere er opptatt av teknologi. I kjølvannet kontaktet Computerworld en rekke eksperter samt politiske partier som kommer dårlig ut i undersøkelsen. Og, som troll i eske, dukket argumentet om et vanskelig salgbart budskap mot velgerne opp: "Kald teknologi" fremfor "varme hender".

Nå kan man godt tro at velgerne er stein dumme, men denne forklaringen viser heller at politikere er litt baktunge. Allerede i april 2010 offentliggjorde Teknologirådet en undersøkelse som viser at ni av ti nordmenn ønsker å kommunisere med fastlegen sin over internett. Nordmenn ønsker teknologiløsninger for timebestilling, fornyelse av resepter, sykemelding, svar på prøver og henvisning til spesialist og sykehus. Og nordmenn vil bruke nettet til å stille legen spørsmål om sykdom og helse.

Det er, tror jeg, fordi velgere har skjønt at epost og nettsteder ikke er "kald teknologi", men varm kommunikasjon, uten kø.

Feil valg, ikke feil teknologi

Teknologi handler om riktig informasjon på rett sted, bedre kommunikasjon, effektivisering, mer fleksibilitet, mer mobilitet, lettere tilstedeværelse uten fysisk forflytting, sikkerhet og mye mer. Enda mer handler teknologi og innovasjon om å finne nye løsninger for problemer, basert på nye muligheter. Selvsagt kan det også finnes frem til dårlige løsninger. Men det er ikke på grunn av teknologi, men på grunn av at løsningen som er valgt ikke er gjennomtenkt godt nok eller er valgt på grunn av feil grunnlag, som for eksempel bare for å spare penger.

Å sette opp ”teknologi” mot mennesker er dumt. Det virker dessverre som en ryggmargrefleks med en gang temaet velferdsteknologi kommer på bordet å komme med denne skremselspropagandaen om et kaldt og teknologisk samfunn som overvåker stakkars borgere. Det er ikke bare pinlig, men det stopper også en utvikling som kan hjelpe mange som trenger det.

På alvor

Et annet element er at mange eldre ikke ønsker "varme hender", men de ønsker å holde seg lengst mulig unna dem, hjemme. I en epost til Computerworld skriver Lars Dahle i det lille norske selskapet Dignio noen setninger som jeg tror forklarer en del av feiltenkningen rundt velferdsteknologi veldig bra:

"Ta utgangspunkt i debatten rundt "full sykehjemsdekning" som pågår i pressen i forbindelse med valgkampen - hva er prisen for å realisere en slik satsing?

De eldre - ønsker de så desperat å komme på sykehjem? Undersøkelser viser at blant eldre som mottar hjemmesykepleie så er det et overveldende flertall som ikke ønsker å komme på sykehjem, men å være hjemme - så lenge dette oppleves som trygt.

Et godt samspill mellom hjemmeløsninger i kombinasjon med ny teknologi, kan langt på vei øke denne trygghetsfølelsen hos eldre, og dempe presset på sykehjemsplasser. Det har vi rapporter på fra England. Det vil samfunnet spare enorme beløp på - og brukerne blir fornøyd", skriver han.

Det er godt sagt. Mens politkerne fortsatt sutrer om kald teknologi har Hagen-utvalget skrevet en meget god veiledning til fremtiden og viser Oslo Technopol på MIE2011 norskutviklet velferdsteknologi med stort potensial. La oss håpe at politikere slutter å fordumme debatten rundt omsorg, og tar både velgerne, teknologi og eldre på alvor.

Meld deg på Healthworld-konferansen her!

Les om:

Helse