It-lederens rolle: Mission impossible

It-lederens rolle: Mission impossible

KRONIKK: Du skal være visjonær, analytisk og økonom på en gang.

It-ledere i alle bransjer har noen helt spesielle utfordringer, gjennom stadig større krav og kompleksitet.

Informasjonsmengder i mange virksomheter vokser eksponentielt i "siloer" rundt omkring i organisasjonen, fra stadig flere kilder internt og eksternt, i strukturert og ustrukturert form.

It-lederen har en stadig større utfordring med å samkjøre og sikre den overordnede styringen av denne informasjonsmengden i hele virksomheten.

Må levere mer

Nye undersøkelser viser at it-ledere i de selskaper som vokser raskest er proaktive mot forretningssiden for å bidra til å skape innovasjon sammen, og er oftere medlemmer i toppledelsen. De mest visjonære it-lederne erkjenner at vellykket innovasjon krever dyp involvering med resten av virksomheten.

It-ledere blir stadig oftere utfordret til å levere mer. Dette innebærer blant annet å:

  • Tilgjengeliggjøre data på en måte som gir informasjon og innsikt - for bedre beslutninger.
  • Gi brukerne sikker tilgang til relevant informasjon - for å jobbe smartere.
  • Tilby økt grad av selvbetjening - for å effektivisere.

Til alt dette må de utnytte stadig nye teknologier som analyseverktøy, Cloud, mobile løsninger, web 2.0 og sosiale medier.

Sentral rolle

En helt ny undersøkelse viser også at temaet "business analytics" er blant de hotteste satsningsområdene for it-lederne. Dette viser at it-funksjonen beveger seg opp i verdikjeden med fokus på proaktiv rådgivning. Det viser bare enda en gang at it-ledere ikke bare representerer en støttefunksjon, men kan ha en sentral rolle i virksomhetsstyringen.

It-ledere må beherske tre viktige talenter; drive innovasjon, være visjonære og analytiske. I tillegg skal de være "økonomer" og drive Return on Investment (ROI) på it-investeringer - de er oftest målt på kostnader. Og det siste de gjør før de går hjem om dagen er å sikre utstrakt samhandling på tvers med alle andre ledere i i virksomheten - for å forstå alle forretningsbehovene.

Dette er altså rollen for en tusenkunstner. Med andre ord, de er helt avgjørende for bedriftens prosesser og økonomistyring, forventes å bidra med verktøy for å sikre raske og gode beslutninger, samt innovasjon for hele virksomheten.

Når noe går galt

Ofte hører vi bare om it-funksjonen når noe går galt. Er vi flinke nok til å anerkjenne it- ledernes bidrag til suksess i virksomhetene? It-lederen har antagelig en av de mest utfordrende rollene i dagens virksomheter, og bør derfor være selvskrevne medlemmer av toppledelsen.

Rapporten "IT i praksis" - en årlig rapport som utgis av Rambøll Management Consulting i samarbeid med Den Norske Dataforening - viser at 85 prosent av de forretningsansvarlige mener at it-investeringer bedrer konkurranseevnen og gir fortrinn i forhold til konkurrentene. Allikevel er det bare 36 prosent av it-direktørene som inngår som et fast medlem av toppledelsen eller rapporterer direkte til administrerende direktør.

Her er det et gap som bør tettes. Smarte virksomheter gir it-lederne en helt sentral rolle.

Hva Andre Mener