Useriøst om mobilstråling

Useriøst om mobilstråling

KRONIKK: Denne uken kommer NRK Brennpunkt med såkalte nye avsløringer om helsefare fra mobilmaster.

Begrepet stråling får det selvsagt til å gå kaldt nedover ryggen på hvem som helst. Tankene går til Tsjernobyl, men heldigvis er elektromagnetiske felt og radiobølger noe helt annet enn stråling fra en atomreaktor.

Personlige skjebner må man ta på alvor. Noen ganske få personer blir påvirket av elektromagnetiske felt, i følge dem selv, men rent vitenskaplig er det ikke påvist bivirkninger. Vi som steller med og promoterer moderne teknologi, skal selvsagt ha respekt for de som føler ubehag. Skråsikkerhet er en farlig vitenskap. Men kildekritikken som brukes som grunnlag for reportasjer og artikkeler om elektromagnetiske felt er under enhver kritikk.

Foreningen for el-overfølsomme og Norges miljøvernforbund trekker stadig frem "stråling" fra blant annet mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse nettverk som en stor helserisiko. Kurt Oddekalv, som ifølge sin egen hjemmeside er ekspert på alt, har lenge blåst i sin bergenske trompet og journalister går fem på.

Miljøvernforbundet, med Kurt’n i spissen, påstår på sin hjemmeside at vi blir kokt levende, som i en mikrobølgeovn av elektromagnetiske felt. Mer useriøse er det vanskelig å bli.

Ingen helserisiko

I Norge er det Statens strålevern som har ansvaret for å sette og gi retningslinjer, og de følger internasjonal forskning meget tett. Statens strålevern slår kategorisk fast at det ikke er noen helserisiko forbundet med slik "stråling" i Norge. Det er basert på mange tusen forskningsprosjekter. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har i tillegg evaluert de mest omfattende studiene og slo for noen år siden fast at det ikke finnes noen helsefare.

I 2008 er det publisert flere nye studier blant annet fra Det kvinnelige medisinske universitetet i Tokyo. Studien er publisert i British Journal of Cancer. Undersøkelsen er spesielt interessant fordi kvinner har vært i et dominerende flertall av de som har rapportert ubehag ved elektromagnetiske felt fra it-utstyr.

Undersøkelsen finner ingen sammenhenger mellom ubehag og sykdom ved påvirkning fra elektromagnetiske felt, eller økt kreftrisiko. I 2003 bestemte den danske regjeringen at det skulle iverksettes en stor og grundig undersøkelse av farene ved mobilstråling. I alt seks forskningsprogrammer som har gått over fem år ble iverksatt. Nærmere 40 millioner kroner har blitt brukt på studien. Også her er konklusjonen krystallklar: Det kan ikke dokumenteres noen sammenheng mellom helseskader og stråling fra it-utstyr.

Den svenske regjeringen har også gjennomført en stor studie om "stråling" fra mobilmaster, også her var funnene negative. Når Brennpunkt nå skal slå alarm om mobilmaster burde de i alle fall sørge for å sette seg inn i fakta.

Omstridt Olle

Det blir derfor trist at det gis unyansert og feilaktig informasjon, som bidrar til å skape angst og uro. Helseinformasjon er vanskelig, og det bør stilles spesielt strenge krav til denne type journalistikk. Hovedkilden til oppslagene den senere tid er Kurt Oddekalvs sannhetsvitne - en meget omstritt svensk forsker, Olle Johansson. Olle Johansson, er i Sverige helt uten troverdighet. Han ble i 2007 kåret til "Årets förvillare" av den svenske organisasjonen Vetenskap och folkbildning. Begrunnelsen var knusende mot Johansson:

"- Hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för allehanda negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Olle Johansson får priset som en av de främsta representanterna för de alltför många forskare som, för att dra uppmärksamhet och medel till den egna verksamheten, sprider oro bland allmänheten genom att i massmedia presentera obestyrkta hypoteser som etablerade fakta. Johanssons egen forskning håller låg kvalitet."

Det hører også med til historien at Olle Johansson også tidligere har blitt kritisert av svenske myndigheter, da han udokumentert påstå at kugalskap skyltes mobilstråling. At Oddekalv har gått rett på Johanssons limpinne, er så sin sak, men man burde forvente mer av seriøse redaksjoner.

Forskningen må fortsette

Forskningen på denne type elektronisk påvirkning bør fortsette, og som nå blir det viktig å sortere ut hvilke kilder og hvilke rapporter som holder mål. De aller fleste av oss nyter godt av mobilteknologi og da kan man ikke stoppe utviklingen fordi noen svært få personer føler et udokumentert ubehag. Men skulle det komme veldokumenterte og solide forskningsrapporter som påviser helsefare, kan vi føle oss trygge på at både telekom-aktørene og myndighetene vil ta de nødvendige grep.

Det er også viktig at teleaktørene blir flinkere til å informere, og at de finner mest mulig gunstige plasseringer for sin master. Master er nå en gang ikke spesielt vakre, og det er derfor naturlig at hustak og lignende benyttes for å gi oss summetonen over det ganske land. Men da må også naboer og beboere kunne føle seg trygge. Så langt tyder all seriøs forskning på at så er tilfelle.

Per Morten Hoff, IKT-Norge

Hva Andre Mener