Innovasjon med sosial teknologi

Innovasjon med sosial teknologi

DND: Slik kan sentrale trender akselerere innovasjon og nyskapning.

Av: Frode Finnes Larsen, Produktdirektør EDB ErgoGroup

Det nye åpne markedet gir grenseløse muligheter. Folk er ikke på Internett lenger. De er på Facebook. Siste tall fra Gartner viser at hver sjette verdensborger er på et eller annet sosialt medium.

Facebook, Google og andre tunge aktører ønsker å etablere en plattform der brukerne ikke trenger å forlate det sosiale nettverket. Nyheter, nettbutikker, firmainformasjon, produktinformasjon, musikk, spill og underholdning, alt er inne i den sosiale planeten. Internett betraktes som det uendelige og uoversiktlige universet, mens de sosiale plattformene er beboelige planeter med økosystemer som er tilpasset innbyggerne.

Det legges nå grunnlaget for en stor industri som innoverer på toppen av sosiale medier. Alle mulige dingser skal integreres inn mot profilen din; søvnmonitor, baderomsvekt, treningsutstyr, underholdingsapparater, bilen. Kombinasjonen web 2.0+lokasjon+dingser gir grenseløse muligheter. Våre sosiale liv på nett og virkelighet smelter sammen.

Sosiale medier og moderne spillteknologi henger nå tett sammen. Ifølge Seth Priebatsch, CEO i SCVNGR, er spillteknologi psykologi satt i system. Han ser på det som et tredje lag web-infrastruktur der v.1.0 linker informasjon, v.2.0 linker mennesker og v.3.0 gjør det mulig åstyre brukeres adferd.

Åpen innovasjon

Henry Chesbrough introduserte begrepet åpen innovasjonog dette har for lengst fått fotfeste i de mest innovative virksomheter i verden. Åpen innovasjon handler om å bli inspirert av omgivelsene og ikke minst selv å inspirere omgivelsene – og at dette i sum vil gi bedre grunnlag for å skape verdi. Kunder, innbyggere, partnere, konkurrenter og andre involveres direkte i innovasjonsarbeidet.Petter Smart får input og forslag til forbedringer før han går fra tegnebrett til produksjon.

En grunntanke er at troen på åpenhet og deling styrker egen innovasjon mer enn hemmelighold. Og at nettopp åpenheten gir den nødvendige trygghet.

Behovet for venture kapital har vært en av driverne for mer åpenhet. Tidligere gikk Petter Smart heller i grava med ideen sin enn å løpe rundt til banker og investorer og fortelle om sin lille hemmelighet. Økt kompleksitet og behov for kompetanse har også vært en driver for partnerskap og samarbeid, fremfor lukket innovasjon.

Åpen innovasjon praktiseres i dag på mange ulike måter og i ulik grad: Samarbeid i industriklynger, ulike varianter av direkte partnerskap, samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, kundeforum, konkurranser, med mer. TV2 Skaperen viser at åpen innovasjon også har blitt god underholding.

2+2=5000

At en gruppe har potensial til å yte mer enn enkeltindivider er gammel barnelærdom. Men med dagens internetteknologi kan man ikke bare mobilisere større grupper, men man vil se at det settes i gang en kontinuerlig forbedrende prosess og akselerert nyskapning.

I en TED Talk fra 2010 snakker Chris Anderson om Crowd Accelerated Innovation: en sirkel av læring og forbedring drevet av massenes engasjement.Han viser oss en seks år gammel gutt som utfører en vanvittigdans som er selvlært basert på video. Dette har han igjen filmet og postet på Youtube, som igjen har inspirert andre. Man får stor eksponering, tilbakemeldinger og grunnlag for forbedringer.Den samme effekten ser man på steder som Slideshare, blogger, Foursquare, Twitter, osv. Massene hjelper oss å bli bedre. En forutseting for dette er eksponering og at vi tør å åpne oss.

I en annen anbefalt TED Talk drøfter Dale Dougherty at absolutt alle mennesker er oppfinnere. Det ligger i vår natur å forme og forbedre omgivelsene rundt oss, enten det er kakeoppskrifter, hytta eller helsereformer.

Så hvis alle mennesker egentlig er oppfinnere av natur, tenk deg hvilken enorm kilde til innovasjon man har hos ansatte, kunder og partnere! Jeg er selv ansatt i en virksomhet med 10.000 høyt utdannet og begavede kolleger og vi har flere tusen kunder. Her gjelder det å gripe de grenseløse mulighetene!

Åpen innovasjon + sosiale teknologi = Sosial Innovasjon

Wikipedia er et godt eksempel der kollektiv intelligens og engasjement, åpenhet og teknologi har skapt konkret verdi. Vi har tilgang på oppdatert informasjon av høy kvalitet over alt hvor vi har nettilgang. Også sparer hylleplass hjemme og redder noen trær i samme slengen.

Ibestad kommune har laget en innovasjonsportal for interessenter i kommunen. Her kan innbyggere spille inn og diskutere forbedringer i kommunen. "Fiks gata mi" og "Idepoliklinikken" til Oslo Universitetssykehus er andre eksempler. Nylig ble det lansert en Innovasjonsbørs i Norge.

EDB ErgoGroup har integrert en innovasjonsportal inn i flere produkter rettet mot kommuner, stat og bank/finans. Her kan kunder spille inn ideer og forbedringer direkte i de arbeidsflatene man jobber i. Nylig er også kampanjen "Saksbehandling 2020" avsluttet.Det dannes et innovativt økosystem mellom EDB ErgoGroup og brukerne hos kundene.

EDB ErgoGroup er i pilot på versjon 2 av den interne Innovasjonsportalen. Ansatte spiller inn, diskuterer og utvikler ideer. Partnere og kunder kan inviteres til å delta. Portalen fungerer både som idefangst og saksbehandlingsløsning for innovasjon.

Utfordringer med alle slike portaler er at det skaper forventinger og fallhøyden kan bli stor. Ved en lansering vil man raskt skape entusiasme. Men om man ikke evner å håndtere det trøkket som kommer, vil innovasjonsportalen fort ende opp som en tradisjonell forslagskasse, og det sosiale engasjementet bråstopper. Tillit til nye tiltak vil også være sterkt redusert.

Derfor tar jeg meg den frihet og lister opp fem punkter som kan hjelpe til med forberedelser og anbefalinger:

  • Lag en strategi med beskrivelse av målsetningen for innovasjonsportalen
  • Etabler en klar innovasjonsprosess som tar tak i ideene som kommer inn
  • Sett av midler til innovasjon
  • Forankre innovasjonsrammeverket helt opp. Dette må være så viktig at antall ideer som har kommet inn og blitt behandlet burde komme frem i et egent avsnitt i årsrapporten
  • Lag portalen selvforklarende etter kjente "facebook-prinsipper"