Dataspill er for voksne

Dataspill er for voksne

En ny undersøkelse utført i Norden knuser mytene om hvem det egentlig er som spiller dataspill.

Det er flere år siden undersøkelser fra USA viste at gjennomsnittsalderen på folk som spiller pc- og konsolspill rundet 35 år.

Mange vil nok synes det virker vel høyt, men tallenes tale er klar. Det er da også bare gjennomsnittet, noe som innebærer at en stor andel av dem som liker å spille, om det nå er på pc, Mac, konsoll eller mobiltelefonen, har rundet de 40 og vel så det.

Man kan nok trekke mange paralleller mellom USA og Norge, men uten håndfaste tall herfra har det vært vanskelig å si stort om norske spillinteresserte.

Derfor har Sony i Norden, i samarbeid med YouGov og Vizeum, gjennomført en stor undersøkelse, hvor de har snakket med over 20 000 personer mellom 15 og 65 år, fordelt på de fire landenen Norge, Sverige, Danmark og Finland. Og elektronikkgiganten, som også er store på spill og konsoller, har funnet ut mye spennende om hvem som spiller, og hvordan de spiller.

Gitt at dette er en undersøkelse utført av et selskap som både produserer konsoller og utgir spill, trekker de gladelig frem sine egne produkter i oppsummeringen fra undersøkelsen. Grunntallene ser det imidlertid ikke ut til å være noen grunn til å tvile på.

Kvisete ungdom i mindretall

Kanskje det mest interessant, og noe som gir oss voksne "gamere" en måte å bortforklare hobbyen vår på, er funnene Sony har gjort når det gjelder snittalderen på spillinteresserte i de fire landene.

Sony har valgt å dele opp spillerne i fire kategorier, avhengig av hvordan de bruker spill, hvor mye de spiller og hva slags spill det helst går i.

Familie-spilleren:

Dette er en relativt ny gruppe, som har vokst betraktelig de siste årene. En av hovedgrunnene til veksten, gruppen utgjør nå 18 prosent av spillere totalt sett, er fremveksten av konsoller med bevegelsesstyring. Sony trekker naturlig nok frem Playstation Move som er argument for veksten, men ser vi på salgstall er det nok Nintendo Wii som er en stor del av grunnen til at mange har byttet ut brettspill og Yatzy med spilling på tv-en.

Denne gruppen spiller i all hovedsak for å være sosiale, og gjerne sammen med barna. Med tanke på at denne gruppen i stor grad foretrekket spill hvor man styrer spillet ved hjelp av forskjellige type bevegelsessensorer, kommer det ikke som noen stor overraskelse at spesielt trenings- og sportspill er spesielt populært. Også spørrespill og bilspill scorer høyt innen denne gruppen av spillere.

Hele 78 prosent av spillerne i denne gruppen er ifølge undersøkelsen over 25 år gamle, men da har man nok ikke regnet med alle barna de voksne spiller sammen med.

Hard-core - spiller overalt, alltid:

Det er nok denne gruppen folk flest tenker på når det er snakk om spill, og som utgjør 30 prosent av spillinteresserte totalt sett. Her finner vi dem som spiller mye, gjerne på flere plattformer og som gjerne bruker mye tid på et lite utvalg spill - som de til gjengjeld ofte blir gode i.

Det er vel gjerne også denne gruppen spillere man tenker på som kvisete tenåringer som sitter lukket inne på barnerommet og spiller til langt på natt, gjerne omgitt av tomme pizzaesker og kassevis med sukkerbrus eller energidrikk.

Ifølge Sonys funn ser dette imidlertid ut til å være ganske langt fra sannheten. Det viser seg nemlig at to av tre spillere i denne gruppen er over 26 år gamle. Interessant er det også å lese at nesten en tredjedel av denne gruppen ikke er en han, men en hun.

Store deler av denne gruppen er altså folk som først kom i kontakt med spill på 80- og 90-tallet, og som kanskje hadde Commodore 64, Amgia eller Nintendo 8-bit som første spillmaskin, og som har holdt spillinteressen i live siden den gang.

Det viser seg også at hard-core-spillerne gjerne bruker mye penger på både spill og utstyr, og er villige til å betale mye for å til enhver tid holde seg oppdatert med de nyeste konsollene og de sprekeste pc-ene.

At dette er en viktig gruppe kan man for så vidt også se på hvilke store spill som kommer ut. Mange av spillene som utgis krever både mye tid og mye trening av de som bruker dem, og er i svært mange tilfeller utstyrt med aldersgrense 18 år.

Sosiale spillere:

I denne gruppen har Sony valgt å legge inn dem som spiller mye, men som kanskje ikke er fullt så seriøse og hektede som hard-core-spillerne. I denne gruppen finner vi mange yngre spillere, og aldersgruppen fra 15-25 år utgjør 36 prosent.

Selv om det er høyeste i undersøkelsen, er det fortsatt slik at 64 prosent av spillerne er over 25 år. De voksne vinner igjen. Denne gruppen spillere utgjør totalt 17 prosent av "gamerne", ifølge Sony. Kjønnsfordelingen er relativt like, med 56 prosent menn og 44 prosent kvinner.

Det er innenfor denne gruppen vi finner dem som heller spiller sammen med venner og familie, i stedet for å dra på kino eller se på tv.

Ifølge undersøkelsen er det også denne gruppen som i snitt bruker mest penger på spill i løpet av et år, hele 2 600 kroner. De kjøper imidlertid færre spill enn hard-core-spillerne, men velger å kjøpe dem tidligere og til høyere pris, gjerne på lanseringsdagen.

Den tilfeldige gameren:

Denne gruppen utgjør 35 prosent av spillere totalt, og er ikke fryktelig interessert i spilling. Så spiller de da også relativt sjeldent, og som oftest bare når de "tvinges" til det av andre (som oftest barna), eller når de ikke finner på noe annet de heller kan bruke tiden på.

Kvinner utgjør 60 prosent av denne gruppen, og flertallet av de tilfeldige spillerne har barn. Kun 21 prosent av gruppen er under 25 år, mens gruppen mellom mellom 36 og 45 år utgjør 32 prosent.

Ifølge Sonys undersøkelse er grunnen til at denne gruppen er såpass stor, at den i hovedsak består av foreldre som selv ikke har noen interesse av spill, men som har barn eller andre familiemedlemmer som eier en eller flere spillkonsoller, og som er glade i å spille. Altså barn som hører hjemme i en av de andre kategoriene Sony har delt undersøkelsen opp i.

Ikke overraskende er det denne gruppen som bruker minst penger på spill, konsoller og spillutstyr.

Les om:

It Bransjen