Klart for nasjonal reiseplanlegger

Klart for nasjonal reiseplanlegger

NRK, Vegvesenet, Ruter og Trafikanten etablerer ny trafikk- og ruteportal.

NRK har søkt medietilsynet om forhåndsgodkjenning av en ny nasjonal trafikkinformasjonstjeneste, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

Den nye tjenesten skal være en samordning av forskjellig reise- og trafikkinformasjon, som inkluderer alt fra opplysninger om kødannelser til rutetabeller på lokal buss.

I statsbudsjettet for 2010 stilte alle partiene på Stortinget seg bak etablering av en nasjonal reiseplanlegger, og det ble satt av fem millioner kroner til prosjektet.

Enkelt og bra for miljøet

Tanken er at å samle all reiseinformasjon i én enkelt tjeneste vil kunne lette hverdagen til mange, og trafikantene kan enkelt finne og velge miljøvennlige transportalternativer.

- En nasjonal reiseplanlegger vil gjøre det enklere å komme seg rundt i landet på en miljøvennlig måte, sier fagdirektør for samferdsel Anne Haabeth Rygg i Forbrukerrådet.

- Det er veldig bra at Statens vegvesen vil tilgjengeliggjøre innhold som tidligere ikke har vært tilgjengelig for eksterne parter, sier Haabeth Rygg.

Trafikanten må bli bedre

I søknaden fra NRK (pdf) varsles det at Trafikanten skal ha ansvaret for å levere all ruteinformasjon på kollektivtrafikk, men det påpekes at tjenesten Trafikanten leverer per i dag ikke er god nok.

Trafikantens rutebok for Norge oppdateres sjelden og har enkelte mangler, og tjenesten gir ikke tilstrekkelig gode reiseforslag på tross av at den inneholder informasjon om kollektivtrafikken i hele landet, heter det i søknaden.

Et annet problem som påpekes er at informasjon fra kollektivselskapene trolig ikke vil bli fritt tilgjengelig før det er etablert avtaler mellom Trafikanten og de enkelte kollektivselskapene.

- Det er vanskelig å forstå at kollektivselskaper ønsker å være tilbakeholdne med å fortelle folk om rutetabellene sine. Forbrukerrådet mener det må være et krav ved etableringen av nasjonal reiseplanlegger at data gjøres tilgjengelige for alle, sier Haabeth Rygg.

It Bransjen