Ku-forskning i Google Earth

Ku-forskning i Google Earth

Kyr snur seg mot nord når de beiter, konkluderer en analyse av tusenvis av bilder i Google Earth.

En gjeng tyske forskere har funnet på å sjekke kyr som er synlige i Google Earth. Etter å ha studert tusenvis av dyr, har de oppdaget at de fleste står i nord-sør retningen. Dette kan bety at kyr har en magnetisk sans, noe som aldri har vært oppdaget før.

Dette skriver forskerne i en studie som er presentert på PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences, USA).

- Forskningen er utført med enkle midler, skriver de fem akademikere i sammendraget.

Størstedelen av materialet baserer seg på studie av satellittbilder, som er distribuert av Google Earth. I tillegg har de hatt direkte observasjoner og analysert liggeavtrykk fra kyr i snøen. I tillegg til kyr, har de også tatt hjort med i forskningen.

Rumpa eller hodet?

Etter å ha sett på 8510 kyr og nesten 3000 hjort over hele verden, har forskerne kommet til en oppsiktvekkende konklusjon. De fleste dyrene holder kroppen i nord-sør-retningen når de beiter eller hviler. Det er tidligere kjent at dyr velger retning ut fra værforhold, men det kan ikke ha noe å si der bildene er tatt på helt ulike steder og tidspunkt.

- Utrolig nok har denne spesielle adferden ikke blitt lagt merke til av gjetere, bønder eller jegere. Lysforhold og vind kan ekskluderes som faktorer som har innflytelse på kroppsretningen. Det betyr at magnetisk sans hos disse dyr står igjen som en god forklaring, skriver forskerne.

Studien er ifølge forskerne grundig nok til å se en statistisk sammenheng mellom kroppsretning hos store dyr. Dette vil også danne grunnlag for videre studier. Blant annet bio-neurologer kan ta resultatene videre.

Det finnes flere dyrearter som har magnetisk sans. Fisk, hval og fugler er kjent for å ha en magnetisk retningssans. Men det er bare en ting som Google Earth ikke kan avklare. På grunn av for dårlige bilder kan forskere ikke se hvilken side er rettet mot nord. Altså, er det hodet eller rumpa som er magnetisk?

Les om:

It Bransjen