Lenovo vinner pc-forhandlerne

Lenovo vinner pc-forhandlerne

Norske pc-forhandlere kårer Lenovo til den beste leverandøren å handle med.

ÅRETS PRODUSENT: Dekningen av de basale behovene i hverdagen teller mest når norske pc-forhandlere vurderer produsentene. Aller viktigst er det at levering og service/support fungerer tilfredsstillende. Deretter kommer de mer pekuniære kriteriene som pris/kvalitet, salgbarhet og avanse. Mindre vekt legger forhandlerne på leverandørenes produktstrategi, markedsstøtte og sertifisering/opplæring.

God på det viktigste

Lenovo, årets produsent, scorer jevnt over høyt på alle de 11 områdene forhandlerne er bedt om å vurdere. De gjør det spesielt godt på de områdene som teller mest for forhandlerne, noe som slår ut i totalvurderingen og sender dem opp på førsteplassen.

- Dette var gledelig og jeg takker for den flotte tilbakemeldingen som kanalen her har gitt oss, sier norgessjef Geir Erik Lian i Lenovo.

Han tolker kåringen som en tilbakemelding på at forhandlerne setter pris på forutsigbarheten og lojaliteten som Lenovo har lagt vekt på å etterstrebe i forhold til forhandlerne.

- Jeg har uttalt at Lenovo skal være godt etablert blant topp tre pc-leverandører innen to år. Det betyr at vi har det travelt og mange ting å jobbe på. I så måte er denne type tilbakemelding svært verdifull og gir oss en god pekepinn på hvor vi skal sette inn trykket for også å kunne innta den samme posisjonen ved neste kåring. Vi scorer jevnt over godt på alle kategorier, og det er et utmerket utgangspunkt for videre samarbeid og vekst sammen med våre partnere.

Best på avanse

Lian trekker spesielt fram den høye vurderingen de har fått fra forhandlerne innen kategorien avanse. Dette ser han som en bekreftelse på Lenovos strategiske beslutning om å ha attraktive og ledende betingelser for partnerne.

- Det skal være profitabelt å selge Lenovo, og vi har en mekanisme som gjør at det blir spesielt lukrativt om en handler på riktig nivå i forhold til budsjettet som er lagt.

Han tolker også denne hyggelige tilbakemeldingen som en uttelling for Lenovos sterke lojalitet til kanalen, at de er ”dønn ærlige”, og at veien til markedet konsekvent er indirekte, via partnere og forhandlere.

- Markedsandelene for 1. kvartal viser at vi har en positiv utvikling i markedet. Det betyr at vi har gjort mange ting rett, og jeg tror at et godt samarbeid med forhandlerne er vesentlig for at resultatene går i riktig retning, sier Lian og avslutter med å takke alle dem som har gitt gode tilbakemeldinger om Lenovo.

Beste pc-produsent Totalscore
1 Lenovo  252
2 HP  247
3 Dell  242
4 Fujitsu  242
5 Asus 238
6 Acer 219
7 Apple Mac 218

Forhandlernes rangering av pc-produsentene. Produsentene har blitt vurdert på 11 områder på en skala fra 1 til 6. Områdene er levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktets salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike områdene i forhold til hva som det er viktigst at produsentene er gode på. Vinneren har blitt kåret ut i fra resultat på de ulike områdene kombinert med viktigheten av de ulike områdene. Det vil si en godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen, enn et godt resultat på et mindre viktig område.

Hele analysen og resultatene fra produsentundersøkelsen blant norske forhandlere kan du lese om i IT-Bransjen nummer 4 som er på gaten fra begynnelsen av juni.

Les om:

It Bransjen