OPPRYDDING: Petri Millar sletter data på bedrifts-pc-er som skal leases ut på nytt.

OPPRYDDING: Petri Millar sletter data på bedrifts-pc-er som skal leases ut på nytt.

Likviditetskrise gir mer it-leasing

Dårligere tider svekker bedriftenes evne til å finansiere sine it-løsninger. Flere enn før ønsker leasing.

Dette fremgår av en undersøkelse som Norstat har utført blant norske bedrifter og offentlige etater på oppdrag fra 3 Step IT.

Vanskeligere å få lån

Ifølge undersøkelsen er det mange norsk selskaper som nå føler at de sliter med likviditetsproblemer, samtidig som det er blitt trangere og dyrere å få lån.

Det mest oppsiktsvekkende funnet i undersøkelsen dreier seg nettopp om bedriftenes evne til selv å finansiere en outsourcing av it-virksomheten. I en tilsvarende undersøkelse i 2013 svarte 74 prosent av de spurte bedriftslederne at bedriften deres ville kunne egenfinansiere en it-outsourcing. I den nye undersøkelsen er denne andelen sunket til 41 prosent.

26 prosent av virksomhetene ønsker ifølge undersøkelsen nå å outsource hele eller deler av it-funksjonen, mens 31 prosent vil velge leasing de neste to årene.

I tillegg vil seks prosent velge leasing for å finansiere en it-outsourcing.

Norstat-undersøkelsen er utført blant om lag 500 bedriftsledere. 225 av dem arbeider i offentlig sektor, mens de resterende 275 lederne arbeider i privat sektor.

Blant de spurte finner vi økonomidirektører og administrerende direktører, økonomisjefer, daglige ledere, innkjøpssjefer og noen rådmenn. Bedriftene og de offentlige instansene som er representert i undersøkelsen, har fra 20 ansatte og oppover. Bedrifter på mellom 50 og 100 ansatte utgjør den største gruppen.

Verst på Vestlandet

Likviditetskrisen slår sterkest ut på Vestlandet. Her er det nesten dobbelt så mange bedrifter som vil velge leasing sammenlignet med landsgjennomsnittet.

– Oljeprisfallet og den generelle uroen i kapitalmarkedene har gjort at obligasjonsmarkedet har gått fra vondt til verre, sier Peer Velde, administrerende direktør i 3 Step IT i en kommentar til undersøkelsen.

– Obligasjonsmarkedet er både blitt trangere og dyrere, og flere selskaper i oljesektoren sliter med få nye lån. For mange bedrifter er obligasjonsmarkedet i praksis stengt, og mye tyder på at denne situasjonen vil vedvare en god stund, sier Velde.

3 Step IT, som har bestilt undersøkelsen fra Norstat, er et leasingselskap, og det er kanskje ikke overraskende at selskapet fremholder leasing som et godt finansielt verktøy i den situasjonen norske bedrifter er i nå.

Selskapet får i hvert fall nå en strøm av henvendelser, særlig fra rammede bedrifter på Sør- og Vestlandet. Ikke minst kommer det mange henvendelser fra petroleumssektoren, som tradisjonelt har vært tilbakeholdne på leasing, ifølge 3 Step IT.

– Olje- og gassektoren har gått på skinner i så mange år at de aldri har vært nødt til å tenke alternative måter å finansiere og drifte it-funksjonen. Nå har vi åpnet kontorer både i Stavanger og Bergen for å kunne bistå disse selskapene enda tettere, sier Velde.

Kjøper it-utstyret fra bedriftene

Mange bedrifter sitter med dyrt it-utstyr – og etter en runde med nedbemanninger står en del av dette utstyret ubrukt i bedriftene. Leasingfirmaer som 3 Step IT vil i en del tilfeller tilby seg å kjøpe alt bedriften har av it-utstyr, for deretter å leie tilbake det utstyret som bedriften trenger.

– I dag sitter mange selskaper med en betydelig mengde brukte pc-er, telefoner, nettbrett og annet utstyr etter permitteringer. For de aller fleste er eneste alternativ å kaste maskinene siden de mangler det apparatet som trengs for å slette data på en forsvarlig måte og deretter selge utstyret. Fremfor å kaste utstyret, er det jo bedre å få litt penger igjen for det, både for en slunken lommebok og for miljøet, fremholder Velde.

GJENBRUK: Bildet viser såkalte remarketeringsfasiliteter.
GJENBRUK: Bildet viser såkalte remarketeringsfasiliteter.

Norstat, som altså har gjennomført spørreundersøkelsen, er blant de store leverandørene av datainnsamling i Europa, med en omsetning i 2012 på over 250 millioner kroner. Selskapet ble etablert i 1997 i de gamle presselokalene fra Lillehammer-OL og begynte ekspansjon utenfor Norden i 2007.

3 Step IT ble også grunnlagt i 1997 og har hovedkontor i Helsinki, med datterselskap blant annet i Norge.

Les om:

It-bransjen