- Bruk gps til å spore demente

- Bruk gps til å spore demente

Norge trenger en it-milliard til ny omsorgsteknologi for å tilby en verdig eldreomsorg, konkluderer Teknologirådet.

Norge må tenke nytt for å kunne tilby en trygg og verdig eldreomsorg i fremtiden. Mens land som Danmark, England og Skottland satser offensivt på bruk av omsorgsteknologi, finnes knapt nasjonal politikk på dette i Norge.

Dette er hovedbudskapet i Teknologirådets anbefalinger fra prosjektet Fremtidens alderdom til Stortingets Helse- og omsorgskomité. Direktør Tore Tennøe i Teknologirådet overleverte rapporten til komiteens leder, Harald T. Nesvik (Frp) i Stortingets lokaler onsdag. Også Laila Dåvøy (KrF), Inge Lønning (H) og Jan Bøhler (Ap) var til stede for å diskutere Norges helsefremtid.

- Dette er gode og interessante anbefalinger, dette er en bra rapport. Men området jeg mener Teknologirådet er for gammeldags på, er anbefalingene av et nytt kompetansesenter og en ny nasjonal strategi. Det kan bli en sovepute. Vi må sette i gang nå, sier Bøhler.

Pårørende

Norge har, i likhet med de fleste land i den vestlige verden, en gedigen utfordring med eldrebølgen. Det vil være en stor økning av folk over 65 fra 2010, og i innen 2035 blir det dobbelt så mange eldre over 80 år. Det skaper behov for helse- og omsorgstjenester, samtidig som tilgangen på arbeidskraft vil være knapp.

Ny teknologi kan ifølge Teknologirådet forbedre kvaliteten og øke produktiviteten i omsorgstjenestene. Det koster penger, men de vil spares fort inn igjen.

Stortingets Helse- og omsorgskomité ble representert av Jan Bøhler (Ap), Inge Lønning (H), Laila Dåvøy (KrF) og Harald T. Nesvik (Frp). (Foto: Nard Schreurs)

- Vi har ennå mulighet til å ruste opp omsorgssektoren før den virkelige behovsveksten setter inn. For å lykkes trengs det friske statlige bevilgninger på minst 1,1 mrd kroner i perioden frem mot 2015, mener Tennøe.

Prosjektleder Åsa Kari Haugeto viser til Skottland, hvor store investeringer i omsorgsteknologi har økt tilfredsheten med helsetjenester. Ifølge Haugeto viser skotske undersøkelser at innføring av teknologi har gjort at 93 prosent føler seg tryggere hjemme, 82 prosent er mindre redde, og 60 prosent opplever de har høyere livskvalitet. I tillegg svarer 70 prosent av pårørende at de har en mindre stresset hverdag.

- Det er et viktig element. Pårørende er meget viktig i omsorgen, og de er ofte hardt presset. Hvis teknologi kan styrke dem, er det en viktig del av å møte eldreølgen, sier Haugeto.

Blant teknologiene som rapporten fremmer, er gps-sporing av demente. Les videre på neste side!

IT-Helse