- Desentraliser helsesektoren

- Desentraliser helsesektoren

TROMSØ: Helsevesenet må lære av feilene i bilindustrien, mener Harvard-professor Clayton Christensen.

Clayton Christensen er en verdenskjent Harvard-professor, som har publisert flere bøker om teknologi og ledelse. Han er åpningstaler på Ttec, telemedisin-konferansen som Nasjonalt senter for telemedisin organiserer i Tromsø i disse dager.

- Vi har sett mange eksempler hvor nye, forstyrrende teknologier endrer hele verdikjeden i ulike bransjer. Vi kan lære mye av det. Og vi vil se at helsevesenet vil gå gjennom en lignende endring, sier Christensen.

Han påpeker at det store sykehuset som skal løse alle helseproblemer er en håpløs mastodont som koster mye penger.

- Kostnadene for å levere flere tjenester er enorme. Helsevesenet må desentralisere og fase ut mange av de oppgavene som kan gjøres andre steder. Dette er en prosess vi har sett at andre bransjer har gått gjennom, og vi kan lære mye fra de historiene, sier Christensen.

Trusler nedenfra

Christensen sammenligner med bransjer som stålindustrien og bilbransjen, hvor utfordrerne har kommet nedenfra. Oftest er de store etablerte selskapene ikke interessert å konkurrere med de nye aktører, som leverer en forholdsvis dårligere vare. Etter hvert kommer de høyere opp på markedet, og skviser de etablerte aktører ut.

- Det har vi også sett på teknologiområder. Tenk hvordan de store datamaskiner har blitt slått av vanlige pc-er. Vi ser at Apples Ipod kom seg inn i markedet, men nå blir truet av nye aktører og mobiltelefoner, sier Christensen.

Sentralt i endringen er spørsmålet om hvilken jobb som skal gjøres. Altfor mange forretningsaktører tenker ikke over hva kundene egentlig er ute etter. Først når man kartlegger behovet, kan forretningen splittes opp i riktige deler, som hver for seg er mer produktive og mer lønnsome.

- Vi ser at de store sykehus er bygget opp fra ideen om at all kunnskap skulle samles. Men verden har endret seg.

Ttec går over tre dager. Computerworld følger konferansen.

Les om:

IT-Helse