Dips velger smidig

Dips velger smidig

En bok var det som skulle til for å få Dips til å gå for Scrum. Nå vil selskapet tidoble egen hastighet.

De amerikanske herrene Ken Schwaber og Jeff Sutherland har endret prosessene i mange it-prosjekter- og selskaper. Mennene bak en formalisering av smidig prosjektgjennomføring, kalt Scrum, har hatt sterk innflytelse på hvordan selskaper som Nokia, Google og Microsoft utvikler sin programvare. Nå har også norske Dips slengt seg på trenden etter at administrerende direktør Tor Arne Viksjø leste en bok av Schwaber.

- Man må ta Scrum på alvor. Sutherland har vært her i tre dager for å vise oss hvordan vi kan bli gode. Vi skal bli den beste Scrum-bedriften i Norge, slår Viksjø fast.

Mye sløsing

Dips er Norges største leverandør av systemer rundt elektroniske pasientjournaler til sykehus. Bodø-selskapet har konsern- og rammeavtaler med de fleste helseregionene. Ifølge Viksjø har selskapets kunder ofte kompliserte behov, som ikke alltid er like lett å spesifisere hundre prosent korrekt.

Selv om Dips også tidligere har delt opp it-prosjektene i del-leveranser, har han opplevd anbud med 2.000 kravpunkter, og som skulle leveres etter ett år. Altså massive prosjekter.

- Det ble ofte brukbart, men ikke blink. Det ble for kostbart å endre ting underveis, selv om rammebetingelsene tilsa at endringer burde gjøres, sier Viksjø.

Han trekker frem undersøkelser som viser at opptil 65 prosent av funksjonene i store systemer aldri blir brukt.

- I en verden med begrensede ressurser kan vi ikke akseptere at ikke ressursene blir utnyttet maksimalt. For oss blir Scrum et alternativ til outsourcing, sier Viksjø.

Nå skal Dips jobbe med prosjektene trinnvis og prioritere annerledes. De bryter ned leveringene til helt ferdige løsninger, som så testes sammen med kunden. Scrum legger opp til å ha ny testbar funksjonalitet klar hver måned.

- Siden behovene er kompliserte og det er mange brukergrupper som skal være med i samhandlingen, er vi avhengige av jevnlige tilbakemeldinger. Dermed passer det godt med trinnvis utvikling som ligger til grunn til Scrums, sier Tor Arne Viksjø.

Smidig i tungt miljø

Blant Norges desidert største utviklermiljøer finner vi hos Accenture. Her forteller partner Henrik Lund-Hanssen at man gradvis har gått over fra de klassiske tyngre metodene til mer smidige angrepsmåter.

- De siste par årene har Scrum kommet til, og vi har blitt enda smidigere, sier Lund-Hanssen.

- Er Fossefallsmetoden død?

- Om man med det mener ett sammenhengene prosjekt over flere år, er det vel kanskje det. Men også denne metoden kan tilpasses og være fleksibel. For uansett hvilke metode man velger er det avgjørende med gode analyser i forkant, sier han og legger til:

- Scrums store fortrinn er at kunden kan komme med korreksjoner underveis. Dermed ser man på et tidligere tidspunkt om man har tolket kundens ønsker riktig.

Henrik Lund-Hanssen understreker at Scrum krever en sterk disiplin.

- Du bommer om du tror du kan jobbe fritt uten kontroll med Scrum. Da blir forutsetningen feil. Jeg har til gode å møte en situasjon hvor en utvikler bare kan sette i gang med programmering, og få et godt resultat. Det er mange som glemmer hvor genialt papir og blyant er for å tegne og forenkle problemer før jobben settes i gang, sier Lund-Hanssen.

Artikkelen er et utdrag av en av nyhetssakene i denne ukens Computerworld papiravis.

IT-Helse