Du skal ikke lenger glemmes

Du skal ikke lenger glemmes

Nå skal det bli vanskeligere å bli glemt av sykehuset, ifølge Helse Sør-Øst, som har gått sine egne sykehus etter i sømmene.

Holdninger, manglende kunnskap og mangelfull funksjonalitet i datasystemet. Dette mener Helse Sør-Øst er årsakene til feil i journalsystemene, som har resultert i flere medieoppslag om pasienter som hadde blitt glemt av sykehuset. Og selv om sykehusene er på bedringens vei, er veien lang til friskmelding.

99 prosent riktig ikke nok

– Jeg så at flere leger i beste mening lot være å avslutte kontakten elektronisk, fordi man da ville miste oversikten. Man holdt den oppe for sin egen oversikt. Men da så vi at i neste trinn i behandlingsforløpet, genererte det feil. Vi hadde en kjempejobb med å få øynene opp for at det må gjøres helt etter boken i et elektronisk system. Et lite avvik kan generere store feil.

Det sa Toril Karin Orrestad, spesialrådgiver og prosjektleder ved Helse Sør-Øst under årets Ehelse-konferanse i regi av Dataforeningen. Onsdag holdt Orrestad innlegg om prosjektet «Glemt av sykehuset», som har undersøkt om sykehusene sørger for at pasientene får tilfredsstillende behandling og rettigheter i de elektroniske systemene.

– Kjempedyktige leger ser kanskje ikke alltid hele behandlingsforløpet. Det blir viktig å synliggjøre at man på papir kan gjøre det 99 prosent riktig, men ikke eletronisk. Følgene kan bli katastrofale, sa Orrestad under foredraget.

– Alvorlig

Da Helse Sør-Østs konsernrevisjon gikk gjennom pasientforløpet, med legebesøk, henvisning og undersøkelse, fant man rød risikosone ved alle sykehus i regionen.

– Dette kan føre til feil i vurderingsperioden, venteperioden, og perioden for behandling, oppfølging og kontroll. Det er ganske alvorlig, sa Orrestad under foredraget.

– Man må være bevisst på bruken av systemet og se seg selv i større sammenheng, som en av flere viktige innsatsfaktorer i et behandlingsforløp. Gjør man ikke jobben 100 prosent riktig, oppstår feil lenger ut i systemet. Dessuten må man samarbeide kontinuerlig med leverandøren for å få best mulig brukergrensesnitt, sier Orrestad til Computerworld.

– Den siste «glemt av sykehuset»-saken kom i mars i år. Tror du vi får lignende avisoppslag i 2014?

– Så lenge verken datasystem og menneske er perfekte, er det alltid mulig at mangler kan oppstå. Man må jobbe kontinuerlig å sikre gode arbeidsrutiner og forbedre verktøyet. Endringene er ikke gjort i en håndvending, sier Orrestad til Computerworld.

Saken er revidert 30. april 2013 kl. 16.14. Tabellen med verste og best sykehus er tatt bort på grunn av at tallene Computerworld fikk tilgang til, ikke var korrigert for viktige faktorer.

IT-Helse