Ehelsepris for Minjournal

Ehelsepris for Minjournal

Trygg nettkommunikasjon med helsepersonell er Årets Ehelsebegivenhet.

På Healthworld kunne Sissel Jor ta imot prisen for "Årets Ehelsebegivenhet 2010" for prosjektet Minjournal. Pasientportalen vant kåringen i sterk konkurranse med 28 andre ehelsebegivenheter, som er vurdert av en bred jury av helsespesialister.

Det er første gang prisen for "Årets Ehelsebegivenhet" er delt ut. Det var leder i Stortingets Helse- og omsorgskomite, Bent Høie, som fikk æren å dele ut prisen.

Healthworld er en konferanse om helse og it, organisert av Computerworld It-helse. Konferansen samlet 330 mennesker i Oslo onsdag 10. novmnber. Prisen ble delt ut på middagen etter selve konferansen.

Alle pasienter

- Det var kjempemorsomt! Jeg jeg tar i mot prisen på vegne av alle landets pasienter, sier Sissel Jor til Sykepleien etter prisutdelingen.

Jor er prosjektleder for Minjournal.

Minjournal er et nettsted hvor pasienten trygt kan kommunisere med helsepersonell. Pasienter kan også treffe andre med samme diagnose i lukkede forum. I tillegg tilgjengeliggjøres enkelte journalopplysninger for pasientene. Både pasienttilgang til epikriser og laboratorieresultater testes nå ut.

- Portalen er i bruk på noen avdelinger ved Oslo Universitetssykehus, og et par andre sykehus, forteller Jor til avisa.

Minjournal anses for å være en uvurderlig referanse og utgangspunkt for et fremtidig tilbud som skal gjelde alle norske pasienter.

Rettesnor

14 jurymedlemmer har gitt poeng til i alt 29 nominerte prosjekter. I begrunnelsen sier de om Minjournal.

”Minjournal viser at man fokuserer på pasientens behov og utvikler løsninger til det beste for pasienten. Det er epokegjørende at man utvikler en løsning som medfører økt tilgang på informasjon til pasienten. Videre viser dette at man evner å adoptere teknologiske løsninger innen helse på lik linje med økende bruk av teknologi i samfunnet innen andre industrier som bank. Minjournal demonstrerer en konkret bruk av teknologi innenfor området pasientinformasjon og er godt implementert."

Også sikkerhetsaspektet imponerer juryen.

“Minjournal er i operativ drift med et knippe varierte tjenester. Løsningen benytter enkle, aksepterte og etablerte system (BankID) for pålogging og autentisering. Tjenestene formidles innenfor en personvernvennlig løsning som er lett å ta i bruk, samtidig som den kommuniserer trygghet og tillit."

Ifølge juryen er Minjournal også en fremtidsrettet tjeneste.

"Prosjektet gir verdifull erfaring og kan brukes som en rettesnor for hvordan vi kan håndtere utviklingen som vi vet kommer (eldrebølge, ressursmangel, dempet økonomisk vekst for helsetjenester og så videre) ut fra disse perspektivene."

Stor bredde

Selv om MinJournal ble en klar vinner fikk en rekke andre prosjekter også høy poengsum. Påfallende i juryrapporten er at alle 29 prosjekter fikk tildelt poeng fra minst ett jurymedlem. Det betyr at det er stor bredde i satsingen på ehelseprosjekter i Norge.

Blant de andre nominerte var både store nasjonale prosjekter som Samhandlingsreformen og kjernejournal, men også en rekke lokale initiativer. Blant dem Trygghetsnett i Vestfold, Avansert sykehus for barn (Ullevål sykehus). kolskoffert, røntgen på hjul og Senter for omsorgsteknologi Agder.

Dette er de ti prosjektene med høyest poengsum:

1. Minjournal
2. Frikort for helsetjenester
3. Meldingsløft
4. Eresept
5. Elin K-prosjektet
6. Nasjonal kjernejournal
7. Funnke
8. Samhandlingreformen
9. EPJ i Helse Bergen
10. Bærum kommune

For hele listen med nominerte, se her. It-helse og Healthworld er organisert av Computerworld.

Les om:

IT-Helse