Nytt helsesamarbeid

Nytt helsesamarbeid

Diakonissehuset Lovisenberg kjøper journalsystem fra Acos og Hospital It.

Det private helseforetaket Diakonissehuset Lovisenberg har inngått avtale med Acos og samarbeidspartner Hospital It om innføring av systemet Acos Cosdoc for elektronisk journalføring.

- Vi er selvsagt svært stolte og ydmyke over å bli valgt som leverandør til en så betydningsfull aktør som Lovisenberg innenfor dette fagområdet vårt, kommenterer forretningsansvarlig for Levekår i Acos, Hanne Kolflaath.

I første omgang skal den nye løsningen ved Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg i Oslo. Dette senteret inngår i Oslo kommunes helseplan, og skal tilby og utvikle omsorgstilbud for eldre og kronisk syke.

Løsningen Acos Cosdoc følger krav og standarder for sikkerhet, tilgangskontroll og journalføring. En del av løsningen er tilgang til berøringsskjermer, levert av Hospital It, der pleierne kan dokumentere og oppdatere arbeid med den enkelte pasienten.

Løsningen gir også enkel tilgang på nødvendig pasientinformasjon som kontakter, opprettelse av pleie og tiltaksplaner, medisinske opplysninger og personalia, i tillegg til arbeidsp.laner for ansatte.

I tillegg blir det automatisk registrering av forskjellige typer alarmer.

- Med over 350 ansatte og stor utskifting av studenter som til enhver tid jobber hos oss, må journalføring være intuitivt og funksjonelt, sier Vidar Haukeland, administrerende direktør i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg i en melding.

IT-Helse