Seminar om helse og it

Seminar om helse og it

Gratis workshop om åpne standarder, innovasjon og prinsippet om borgersentrerte løsninger i offentlig e-helse.

Med temaet «Det nye ledelsesparadigme i den kommunale helsetjenesten» arrangerer Oasis og EPR-forum en workshop om digitale helsetjenester i samarbeid med Handelshøgskolen BI i slutten av august i år.

Åpne standarder

Det sentrale budskapet seminaret ønsker å formidle, er tanken om at digitale helsetjenester bør baseres på selvregulerende samhandlingsløsninger gjennom bruk av åpne, internasjonale standarder fremfor særnorske løsninger.

- Skal vi lykkes med samhandlingsreformen må vi henge de nasjonale standardene på de internasjonale cloud-baserte samhandlingsstandarder og felles modelleringsteknikker uavhengig av programvareleverandørers lukkede regimer, sier arrangør Hans A. Kielland Aanesen i EPR-Forum.

Han mener en slik satsning krever forståelse for en hybrid samarbeidsarkitektur hvor man har en overbygning i form av en public cloud som de forskjellige helsegruppene kan samarbeide gjennom.

- Hovedfokus er på at det er borgeren som eier sine egne data og bestemmer hvem han eller hun vil dele sine data med, og ikke slik det offentlige styrer dataene om deg i dag, sier Aanesen.

- Borgerens nære relasjoner har mer ansvar for sine kjære enn det abstrakte offentlige, og skal vårt helsesystem ikke kollapse i årene fremover må en slik felles dugnadsstruktur på plass, mener han.

Oppfordrer helse-Norge til å komme

Målgruppen for seminaret er personer fra stat og kommune som jobber med standarder og kravspesifikasjon, og Kommunale ledere innen Helse.

- Universiteter og høgskoler bør også være interessert, sier Aanesen, og legger til at det er mye å hente også for Difi, KS, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

BI-studenter som er opptatt av selvledelse og e-helse er også invitert.

Seminaret holdes på BI i Oslo tirsdag den 27. august. Detaljert informasjon, agenda og påmelding finner du her. Det er også opprettet en egen gruppe på Facebook .

IT-Helse