Snart kan leger kaste diskettene

Snart kan leger kaste diskettene

Helseministeren lover 50 millioner kroner mot "80-tallsteknologi".

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen varsler at samhandlingssatsningen skal styrkes. Når statsbudsjettet legges frem i morgen, har hun lagt 50 millioner kroner ekstra på bordet for å sikre bedre informasjonsflyt i helsevesenet, skriver NRK.

Gammelt nytt

Fastleger i Norge får fortsatt tilsendt oppdaterte pasientlister og annen viktig informasjon om sine egne pasienter som brevpost på disketter. Computerworld skrev om fenomenet allerede i 2008.

Les saken her: Nav bruker fortsatt diskett

I mai i år hadde det fortsatt skjedd lite.

Les saken her: Disketten ikke død i helse-Norge

Ifølge NRK er fastlegene frustrerte over systemet og mener diskettveldet er “håpløst åttitalls”. Ordningen går også ut over pasientene.

Halv milliard

De 50 millionene som ifølge NRK dukker opp i neste års statsbudsjett, skal videreutvikle og forbedre den elektroniske kommunikasjonen i helse-Norge.

- Det skal ikke være slik at vi sender disketter. Her har vi en jobb å gjøre, men vi er på rett vei. Derfor satser vi sterkt på dette neste år. Det å bygge ut elektronisk kommunikasjon er svært viktig, sier Strøm-Erichsen til NRK.

I en video på departementets hjemmeside påpeker hun at det allerede er brukt mye penger på ulike tiltak å forbedre helseinfrastrukturen.

- Allerede et år før samhandlingsreformen iverksettes har vi brukttover en halv milliard, 580 millioner kroner, til samhandlingstiltak i kommunene, lokalmedisisnke sentre og gode prosjekter, sier hun.

Fornøyd med 50 millioner

Fredrik Syversen i Ikt-Norge har gjennom Norsk Ehelseforum satt større fokus på bruk av it i helsesektoren.

- Vi er fornøyd med den retningen som helseministeren legger opp til i neste års budsjett. Satsingen på e-helse med 50 millioner understreker dette og gir oss forventninger til en satsing som utgjør en forskjell i løpet av neste år, sier Syversen i en pressemelding.

- Vi håper dette gjør at vi raskere kommer dit hvor alle nordmenn kan få tilgang til sin egen journal elektronisk. Vi er positive til at man satser på en kjernejournal og at man for første gang uttaler at man vil ha legge til rette for tilgang til egen journal.

Helseportal

Helsedepartementet legger også opp til en satsing på helseportalen.

- Det er i og for seg er gledelig, men vi er opptatt av at tilgang til egen journal er en "killer app" for å få en attraktiv portal. I tillegg så er vi opptatt av at man ser satsingen på borgerportal i sammenheng med helseportalen.

Syversen tror at den økte potten gir bedre uttelling for samhandling i helsesektoren.

- Vi ser også at man øker potten for samhandlingsprosjekter med 200 millioner til 580 millioner, det er gledelig, og vi er opptatt av at it-løsninger er en sentral del i slike satsinger. Så alt i alt er dette et godt budsjett for alle oss i e-helsebransjen, sier Syversen.

Les om:

IT-Helse