Vil løse eldrebølgen med teknologi

Vil løse eldrebølgen med teknologi

Eldrebølgen kan møtes med sensorer, trygghetsalarm og GPS-sporing. Det mener Telenor.

Levestandarden øker, vi lever lengre og den såkalte eldrebølgen vil skylle over landet om ikke så lenge, heter det i en pressemelding på Newswire.

- Antallet pensjonister vil nesten doble seg på bare èn generasjon, Ved å ta i bruk velferdsteknologi kan vi unngå å måtte doble antall sykehjemsplasser, sier Terje Strøm, sjefsøkonom i Nyanalyse AS.

Mye å spare

Analyseselskapet har på oppdrag for Telenor regnet på hvor mye vi kan spare ved å ta i bruk velferdsteknologi.

For eksempel, dersom 15 til 20 prosent kan bo hjemme lenger i stedet for å flytte på syke- eller aldershjem kan det spares 12 til 20 milliarder kroner i 2030, viser analysen.

- Det betyr at opp mot 40.000 årsverk blir frigjort i helsesektoren, et antall som tilsvarer rundt halvparten av det forventede underskuddet på helsepersonell om 20 år, sier Strøm.

- Mer bruk av teknologi vil bety flere varme hender til de som trenger omsorg, og de hendene trengs sårt, legger han til.

Samtidig er det jo snakk om mer enn bare penger, for mange eldre vil forståelig nok kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Vanskelig å innføre

Velferdsteknologi er et samlebegrep for tekniske løsninger som gjør at syke og eldre kan bo hjemme og samtidig få den pleien og omsorgen de trenger.

Det er mange muligheter innen velferdsteknologi, men det tar lang tid før teknologien tas i bruk.

Pleie- og omsorgstjenester er hovedsakelig et kommunalt ansvar, og en undersøkelse fra Kommunesektorens organisasjon (KS) i fjor viser at velferdsteknologi ikke har fått tilstrekkelig fokus.

- Utviklingen må skje raskere enn i dag. Vi trenger politikere som tør å satse og gi bedre incentiver til kommunene. Mange kommuner er små og må prioritere beinhardt, sier Strøm.

Det er mange utfordringer som må møtes, og Strøm sier det ikke er lett å argumentere for innføring av ny teknologi i helsesektoren om det for eksempel betyr at det vil gå ut over skolebudsjettet.

I Danmark og Sverige ligger de på denne måten foran Norge, for regjeringene i våre naboland har opprettet egne fond for velferdsteknologi som kommunene kan søke om tilskudd fra.

Det begynner å haste

Antall nordmenn over 67 år vil øke fra 650.000 til en million før 2030, ifølge tall fra Nyanalyse, som igjen er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå.

Da begynner det å haste med å sette i gang med velferdsteknologi. Forskjellige ting er allerede blitt utprøvd, om enn i mindre skala.

- Dessverre snakker vi fortsatt bare om piloter og betaversjoner av teknologien. Det store 1946-kullet blir 67 år allerede neste år. Derfor haster det med å mobilisere politisk vilje og samarbeid som kan realisere de mulighetene som ligger i velferdsteknologien, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

En mulighet er å innføre og videreutvikle eksisterende velferdsteknologi, som for eksempel trygghetsalarm.

- En fornuftig tilnærming vil være å begynne med det enkle og bygge ut nye funksjoner basert på den etablerte trygghetsalarmen, sier Svendsen.

Hun peker på Skottland som eksempel. Skottland er et foregangsland innen velferdsteknologi, og har bygget ut tilbudet gradvis nettopp på denne måten.

I tillegg vil en gradvis innføring og utvikling ha en pedagogisk fordel.

- Både brukere og helsepersonell skal oppleve velferdsteknologi som forenklinger, ikke som noe vanskelig som kompliserer hverdagen. Et viktig poeng er at fremtidens eldre vil være mer komfortable med ikt enn dagens, sier Strøm.

Eldrebølgen

 • Antall nordmenn over 67 år øker fra 650.000 i dag til èn million før 2030.
 • Helse- og sosial koster Norge rundt 250 milliarder årlig, tilsvarende omtrent 12 prosent av Norges BNP.
 • En sykehjemsplass koster omtrent 850.000 kroner i året.
 • Hjemmeboende som får hjelp fra kommunen koster denne omtrent 200.000 kroner i året.
 • Økning av eldre på sykehjem vil øke fra rundt 43.000 i dag til omlag 65.000 i 2030.

  (Kilde: Nyanalyse AS)

Velferdsteknologi

 • Varsel- og alarmsensorer
  - Trygghetsalarm
  - Fallsensor som automatisk tilkaller hjelp
  - Bevegelsessensor
  - Døralarm
  - Vannsensor som varsler vannlekkasje
  - Sengesensor som registrerer når beboer ligger i sengen
  - Sporing med GPS, spesielt med tanke på personer med demens som lett kan gå seg bort.
 • Helse-sensorer
  - Vektmåling
  - Blodtrykksmåling
  - Blodsukekrmåling

Felles for alt utstyret er at det kan sende data fra målinger, hendelser og alarmer til ett eller flere relevante fagsystemer og alarmsentraler.

(Kilde: Telenor)

Les om:

IT-Helse