Visma Samhandling Arkiv er godkjent

Visma Samhandling Arkiv er godkjent

Vismas arkivløsning for norske kommuner er den første som er godkjent etter Noark 5-standarden i Norge.

Godkjent arkivering i henhold til Norak 5-standarden for fagsystem i sikker sone har vært et krav fra kommunal sektor i mange år.

Nå er løsningen fra Visma, Visma Samhandling Arkiv, godkjent som den første og foreløpig eneste leverandøren av digital arkivløsning i Norge.

Fornøyd

Løsningen skal sørge for sikker digital arkivering av sensitive personopplysninger, og oppfyller kravene i henhold til arkivering og avlevering, i tillegg til håndtering av sensitiv personinformasjon.

- Vi er fornøyd med å kunne tilby våre kunder en endelig godkjent arkivkjerne som første leverandør i Norge, sier Stian Berg, produktdirektør i Visma Unique.

Arkivkjernen i Visma Samhandling Arkiv leveres ferdig integrert mot ulike fagsystemer, og gjør at kommunene slipper papirarkiv.

Helektornisk

Med løsningen blir også administrasjon av arkivet helelektronisk, i motsetning til dagens rutiner med å flytte papirarkiv til fjernarkiv og avlevering til depot.

Arkivkjernen er også åpen for andre leverandørers fagsystemer, og ikke bundet til Vismas egne løsninger.

Godkjenningsbrevet og Vismas egenerklæring og vedlegg er tilgjengelig på Riksarkivarens nettsider.

Noark 5 er en standard for arkivdanning som stiller krav til arkivstsuktur, metadata og funksjonalitet.

Standarden skal kunne brukes for alle typer arkivdanning, uavhengig av teknologisk løsning og type organ.

Noark 5 er den siste utgaven av Noark-standarden.
Den ble først publisert i 2008, og Noark 5 versjon 3 er gjeldende fra 1. mars 2011.

IT-Helse