I år er det færre studieplasser

I år er det færre studieplasser

Antall studieplasser innen informatikk faller i år. - Mangel på politisk vilje, mener Ikt-Norge.

Snart må årets vordende studenter bestemme seg for hvilken retning de skal velge. Samordna opptak, som administrerer opptaket av nye studenter til norske universiteter og høgskoler, stenger årets påmelding 15. april. Deretter er det en sak for utdanningsorganisasjonene å ta i mot dem.

I år er det 1.480 studieplasser tilgjengelig innen kategorien "Informasjonteknologi og informatikk". Det er færre enn i 2011, da samme studieretning hadde 1.550 plasser. Nedgangen skyldes at noen linjer er lagt ned, både i Oslo, Trondheim og Gjøvik, samtidig som noen andre retninger utvider antall plasser.

Med tank på at det er allerede mangel på it-kompetanse er ikke dette en heldig utvikling, mener bransjeorganisasjonen Ikt-Norge.

- It-næringens aller største utfordring i fremtiden er mangel på kvalifisert kompetanse. Det er også en stor samfunnsutfordring, fordi it er en så sentral del av all innovasjon og tjenesteutvikling, sier Heidi Austlid i Ikt-Norge.

Feil retning

Mangel på it-studieplasser er et problem som også rapporteres fra studiestedene selv.

- Dette handler om politisk vilje. Jeg tror nok vi nå må begynne å styre unges valg mer i retning av hva samfunnet trenger av kompetanse i framtiden. En kombinasjon av egen lyst, og det å faktisk vite at du får jobb, bør være viktig i ungdoms planlegging av fremtiden, sier Austlie.

Også Paul Chaffey i Abelia mener utviklingen går i feil retning.

- Det er skuffende at antall studieplasser innen it ikke øker, slår Chaffey fast.

Han tror det er strukturelle årsaker til at det ikke er flere it-studieplasser.

- Jeg tror det er et generelt problem at realfagsplasser er dyrere og at finansieringsmodellen i praksis prioriterer samfunnsfag fremfor realfag. Marginalkostnaden ved en samfunnsfagsplass er omtrent kostnaden ved å fylle en ekstra stol i auditoriet på forelesninger, mens flere plasser på informatikk og informasjonsteknologi krever en helt annen type satsing.

App-utvikling

Selv forbereder de ulike studieplasser seg til å ta imot de nye søkere.

- Vi har nok søkere til våre studier, men det er fortsatt langt færre enn rundt årtusenskiftet. Jo flere søkere, jo bedre kvalitet på studentene. Det er viktig å tiltrekke seg de beste hodene, sier Kristin Karlsen ved NTNU.

Derfor arbeider lærestedene kontinuerlig med å utvikle studiene. Karlsen peker på mobile applikasjoner som et nytt viktig område for NTNU. Universitetet har flettet inn denne typen utvikling som del av obligatorisk øvingsopplegg i flere fag, blant annet i faget Programvarearkitektur.

- Flere av studentene våre starter firmaer innen app-utvikling under studiene og når de er ferdig utdannet, sier hun.

Hun nevner også Helseinformatikk og Bioinformatikk som voksende områder.

- Samfunnet trenger flere jenter innen it. Alt for få jenter velger slik utdanning. De er forbrukere av teknologi på lik linje med gutter.

Myke deler av teknologi

Mange studieretninger bruker penger på annonsering, men i Oslo greier Institutt for informatikk (Ifi) å hente inn nye studenter uten stor innsats.

- Vi bruker stort sett studenter som ambassadører og vi bruker noe ressurser på markedsføring, men ikke veldig mye. Vi har ikke kastet oss på reklamekjøret, selv om vi ser at våre konkurrenter lenge har vært aktive med reklame i ulike medier, sier Morten Dæhlen, leder for Ifi.

UiO har Nordens sterkeste it-miljø og rangert som nummer seks i Europa og topp 50 i verden.

- Det er stadig nye ting i it-studiet ved UiO. Vi har relativt nye kurs i design av digitale omgivelser, programmering av apps, bygging og programmering av roboter, it og ledelse, parallell programmering og scripte-programmer, sier Dæhlen.

I Halden ved Høgskolen i Østfold legges det større vekt på mobile systemer enn før.

- Vi er i ferd med å revidere studieplanen for å prøve å være så oppdaterte som vi kan, blant annet ved å introdusere mobilprogrammering allerede på bachelor-nivå, sier Christian Heide ved Høgskolen.

Det er viktig å henge med i utviklingen, som går raskt i teknologiske fag.

- Det er krevende å være oppdatert hele tiden. Det er viktig med programmeringskunnskaper, men vi satser også bredere på de mykere deler av teknologin, som sosiale medier, digital medieproduksjon og it-ledelse.

Les om:

IT-Karriere