Bransjen betaler ikke regninger

Bransjen betaler ikke regninger

Selskapene utsetter bevisst betalingen. Dårlig betalingskultur - et hinder for globale virksomheters vekst.

En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Basware og MasterCard viser at over halvparten (57 prosent) av de internasjonale virksomhetene bevisst har utsatt å betale sine leverandører de siste 12 månedene. I undersøkelsen kommer det frem at tre av fire virksomheter ser på betalingsutsettelser som normal praksis.

Skader SMB

- Når tre av fire bedrifter har mer enn 50 leverandører og om lag to tredjedeler sender og mottar mer enn 100 fakturaer i måneden vil en kultur for sene betalinger ha påvirkning på både enkelte organisasjoner og økonomien som helhet, sier konsernsjef i Basware, Esa Tihilä.

- Selv om et visst nivå av kontantlagring kan være forståelig i vårt finansielle klima reflekterer det ineffektive prosesser og en svak praksis. Bedrifter har et ansvar for seg selv og deres distribusjonskjede for å frigjøre verdier og holde pengeflyten gående, sier Tihilä videre.

Ny innovasjon skal optimalisere arbeidskapital

Mastercard og Basware går sammen og introduserer et nytt produkt som i følge firmaene vil frigjøre kontantstrømmen og forbedre punktlige B2B-betalinger. Den nye løsningen heter Basware Pay. Dette er en løsning som sies å skulle koble kjøper og leverandørers betalingsprosesser og muliggjøre full utnyttelse av arbeidskapasiteten. Basware hevder at den skal gi kjøpere bedre håndtering av kontantstrømmen og gjøre at leverandører blir betalt raskere.

Løsningen kobler distributørens og kjøperens betalingsprosess via Basware Commerce Network. Leverandørens faktura blir sent gjennom dette nettverket, og når den blir godkjent av kjøperen blir fakturaen klar for betaling gjennom et virtuelt MasterCard kontonummer. Leverandøren får da en tidsnok betaling mens kjøperen har utvidede betalingsbetingelser. Slik kan begge parter få fordeler fra utfyllende oppgjørsdata og full prosess- og betalingssynlighet – noe som igjen fører til mindre komplikasjoner vedrørende betalingen, skriver Basware i en pressemelding.

Over 1000 strategiske beslutningstakere i Australia, Europa (deriblant Norge) og USA deltok i ”Creating Payment Energy”-studiet. Resultatene viser spenningen mellom kapitalstyringen og effektive betalingsprosesser. Her er noen av de viktigste funnene:

? Selv om det store flertallet (88 prosent) av respondentene var enige om at distributørene burde betales umiddelbart, viste det seg at over halvparten (57 prosent) innrømmet å ha utsatt betalinger til disse i løpet av de siste 12 månedene

? Tre av fire (74 prosent) av beslutningstakerne tror at utsatte betalinger er en kjensgjerning i forretningslivet og at det alltid vil forekomme selv om 90 prosent erkjenner at betalingsutsettelser har store konsekvenser for bedrifter, som evnen til å betale sine ansatte eller at det reduserer investeringsmuligheter

? To tredjedeler (67 prosent) innrømmet at de har brukt betalingsbetingelser som en strategisk spak for å bidra til å styre kontantstrømmen

? Kun én av fire bedrifter har svært automatiserte prosesser for å håndtere betaling effektivt

IT-Karriere