En av tre søker jobb i sosiale medier

En av tre søker jobb i sosiale medier

Jobbsøkerne foretrekker Linkedin. Bare to prosent bruker Twitter.

Det sosiale nettverket Linkedin ble etablert i 2003 som et profesjonelt alternativ til sosiale medier som Facebook og Myspace. I stedet for babybilder skulle det være bilder fra bransjemesser og lenker til jobbrelaterte artikler.

I dag har Linkedin rundt 277 millioner brukere over hele verden, og mange it-profesjonelle bruker det utvidede nettverket de bygger seg i tjenesten som et nyttig verktøy når de skal orientere seg i jobbmarkedet.

Ifølge en undersøkelse utført av Infact på vegne av rekrutteringsselskapet Centric (tidligere Xtra Personell) er Linkedin foretrukket av nesten 80 prosent av it-profesjonelle som bruker sosiale medier i jobbjakten.

Stabil plattform

Ifølge undersøkelsen, som hadde knappe 1006 yrkesaktive respondenter i en bredt spekter av alder og bransje, er sosiale medier ikke spesielt viktige i jobbjakten. Bare rundt 30 prosent av respondentene svarer at de bruker sosiale medier enten for å søke på jobb eller orientere seg i jobbmarkedet. Den andelen har vært mer eller mindre stabil de siste fire årene.

I tillegg svarer omlag 23 prosent at de ikke bruker sosiale medier i det hele tatt når de orienterer seg i eller er på jakt i jobbmarkedet.

- Stabiliteten i disse tallene gjør at jeg ikke tror sosiale medier vil erstatte den tradisjonelle stillingsannonsen på kort sikt, sier Hanne Zimmermann, administrerende direktør i Centric.

Hun legger til at hun riktignok kjenner til suksesshistorier med bedrifter som bruker sosiale medier for å rekruttere, og mener det ligger et utappet potensial for kreative rekrutteringskampanjer i sosiale medier.

Halvparten snuser

At Norge er et forholdsvis godt sted når det gjelder jobbsikkerhet bekreftes i undersøkelsen, hvor nesten 47 prosent av respondentene svarer at de ikke orienterer seg i jobbmarkedet i for tiden, sosiale medier eller ei.

Da er tallene mer interessante når vi ser på de forskjellige aldersgruppene. Ikke overraskende er det de «yngre» arbeidstakerne som er mest interessert i å bruke sosiale medier. 38 prosent av gruppen 18-39 år svarer de bruker sosiale medier i å orientere seg om arbeidsmarkedet.

- For de yngste arbeidstakerne har sosiale medier fått gjennomslag som jobbsøkingskanal de siste årene, sier Zimmermann.

I aldersgruppen 40-59 år svarer 29 prosent det samme. Deretter faller andelen raskt, og bare ni prosent av veteranene i 60+ bruker sosiale medier i jobbsøket. Sistnevnte er kanskje også mer trygge i nåværende arbeidssituasjon, for i denne gruppen svarer hele 73 prosent av respondentene at de ikke orienterer seg i jobbmarkedet.

- Eldre arbeidstakere benytter nok i større grad enn de yngste sosiale medier til andre formål enn å søker jobber. Dessuten er kanskje ikke de eldste de som generelt sett er mest på utrikk etter ny jobb, mener Zimmermann.

Geografisk sett er tallene ganske like, selv om det er noen få prosentpoeng flere sosiale medie-brukere på Sør- og Østlandet enn lenger nord. I hvert fall når det gjelder jobbmarked og jobbsøk.

Flest fra it og hotell

Når det gjelder hvilke bransjer som er mest aktive i sosiale medier når det gjelder jobbsøk, leting og markedsorientering, så er det hotell- og restaurantbransjen og it-bransjen, med henholdsvis 54,5 og 52,8 prosent, som topper brukslisten.

- I it-bransjen er det hard konkurranse om den beste arbeidskraften, og i tillegg er dette en bransje med mange unge arbeidstakere. I kombinasjon med stor kunnskap om og bruk av digitale kanaler, så er nok dette forklaringen på hvorfor arbeidstakere i denne bransjen er blant de ivrigste jobbjegerne i sosiale medier, mener Zimmermann.

Blant de som bruker sosiale medier, er det klart Linkedin som foretrekkes, som 31,4 prosent oppgir som den viktigste sosiale tjenesten for jobbjakt. Facebook kommer på andre plass med 12 prosent, mens Twitter får snaue to prosent.

IT-Karriere