Henger ut sine egne

Henger ut sine egne

KRONIKK: HR-direktørene er teknofobe, mener HR Norge. Men ikke skyld på kvinnene, skriver Nard Scheurs.

Bransjeorganisasjonen HR Norge langer hardt ut til sitt eget yrkesområde.

Ifølge organisasjonen, som støtter seg på en rapport av Ernst & Young, er HR-sjefer en gjeng med sulliker som ikke forstår seg på teknologi.

Undersøkelsen viser at teknologi er på “jumboplass” på HR-direktørenes prioriteringslister. HR-sjefer omtales også som mennesker med «teknofobi».

Hovedårsaken er at mange i undersøkelsen ikke anser teknologi som et virkemiddel for endring.

Uff da. Det er ikke bra. Særlig når det fastslås at teknologi er en av de største muliggjørerne av endring.

Hun har gjort det ...

I en pressemelding forklarer herrene Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, og Stig Thorgersen, partner Ernst & Young at (og legg merke til ordet «hun» i dette avsnittet):

«IT-direktøren la fundamentet for det kunnskapsintensive arbeidslivet vi har i dag. Nå inviteres en annen yrkesgruppe til å overta stafettpinnen. Personaldirektøren er oppgradert til direktør for humanressuser (HR) og har muligheten til å ta rollen IT-direktøren har hatt hva gjelder å støtte virksomheten i en grenseløs ny forretningsvirkelighet. Men hun tar i liten grad utfordringen.»

Nuvel, nå har kvinnene gjort det. HR Norge har heller ikke mye godt å si om selve HR-faget og kaller det «banalt».

«Fremdeles forsvinner utallige årsverk i banale oppgaver som å skrive reiseregninger, printe dem ut, levere dem til HR som så taster inn opplysningene igjen.»

Personal og HR

HR-avdelingen har en gylden mulighet og stående invitasjon til å være med å forme fremtiden. Men det gjør de da ikke, ifølge undersøkelsen.

Blant funnene der er et voksende krav om endring i HR-funksjonen, først og fremst fra toppledelsen og HR-ledelsen selv, men i stadig sterkere grad også fra linjeledelsen i organisasjonene.

«I denne prosessen har en gammel faggruppe fått nye oppgaver og nye utfordringer. Det som før het personalavdelingen heter nå HR-avdelingen; ikke bare fordi det høres finere ut, men fordi funksjonen oppfattes som stadig mer strategisk viktig av topp- og linjeledelse.»

Den nye generasjon ledere som har i dag klare forventninger om at HR skal bidra til mer enn å behandle lønnsutbetalinger og behandle sykefravær. Og HR-avdelingen har ifølge HR Norge langsomt vokst med oppgaven, til og med alt for langsomt.

«Overgangen fra å være en reaktiv, transaksjonsorientert funksjon til å være en proaktiv strategisk funksjon er både frustrerende og forvirrende for mange.»

Teknofobi i HR?

HR-undersøkelsen 2012 måler blant mange andre ting hvor langt HR er kommet i modenhet på den pågående endringsprosessen. Transformasjonen skjer på to områder: Effektivisering av klassiske personaladministrative oppgaver, og overgangen til at HR blir en strategisk partner for virksomheten.

I 2009 og 2008 rapporterte rundt 60 prosent av virksomhetene at de har gjennomført store endringer i HR. I år er dette tallet vokst til 78 prosent.

En barriere for endring kan være det som synes som en inngrodd teknologiskepsis i HR.

Teknologi er i de fleste sammenhenger i arbeidslivet et av de viktigste virkemidlene for endring. I HR, som søker å frigjøre ressurser knyttet til administrative oppgaver, er teknologi lavest prioritert. I snitt skåres teknologi med 3 av 7 mulige som et virkemiddel for endring.

«Det nærliggende å konkludere med at HR-folk i større grad enn andre yrkesgrupper er teknofobe, for ikke å si teknologi-fiendtlige.»

En forklaring er at HR-profesjonelle har gjerne valgt sitt yrke ut fra et ønske om å jobbe med mennesker.

«Da blir HR-avdelingen et teknologisk u-land. Dette blir en barriere i HR-transformasjonen, hvor automatisering av basisfunksjoner er nødvendig for å frigjøre ressurser og kompetanse til strategisk, forretningsdrevet HR.»