It-bransjen sier nei til kjønnskvotering

It-bransjen sier nei til kjønnskvotering

Alle vil ha flere kvinner, men ledere og eksperter mener kvotering er en dårlig ide.

- Jeg er ikke overdrevent positiv til kvotering, sier professor Erling Andersen ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Han mener imidlertid at it-bransjen vil ha godt av en jevnere fordeling mellom kjønnene - fordi kvinner og menn har forskjellige egenskaper.

- I flere tiår har man snakket om at man i it-prosjekter må se den tekniske utviklingen i sammenheng med organisasjonsutvikling. Men fortsatt glemmes menneskene i it-prosjektene. Er kvinner mer opptatt av myke verdier, vil de gi et bredere perspektiv. Har man imidlertid kvinner som tenker som menn, vinner man ingenting, mener professoren.

Langt fremme

Norge regnes for å være blant de landene i verden som har kommet lengst i likestilling mellom kjønnene. FN-rapporten Human Development Report slår fast at blant 200 land, troner Norge på toppen i likestilling.

Men likestillingen til tross, de siste åtte årene har 24,7 prosent av dem som har begynt på et informasjonsteknologisk studium i Norge vært kvinner, ifølge tall fra Samordnet opptak.

Det rimer bra med en undersøkelse fra Eurostat i 2006 som slår fast at 25 prosent av arbeidsstokken i Norges it-bransje er kvinner.

I Computerworld 10. juni tok Accentures direktør for teknologi og innovasjon, Kirsti Kierulf, til orde for kvotering.

- Vi trenger ikke flere dugnader eller diverse programmer for kvinner. Mener bransjen selv at den trenger flere kvinner – må den ta radikale virkemidler i bruk. Og da snakker vi om kvotering, sa hun.

Accenture-sjef i Norge, Nils Øveraas, er ikke enig med sin direktør.

- Jeg er ingen tilhenger av kvotering. Det er jo ikke slik at vi avviser kvinner, men det er for få jenter som velger studieretningene vi rekrutterer fra, sier Øveraas.

Accenture har i dag 34 prosent kvinnelige ansatte og toppsjefen i konsulentselskapet bedyrer at disse blir tatt godt vare på.

- Vi driver en positiv kvotering i og med at vi prøver å kjøre frem kvinner på arrangementer – det handler om å skape gode rollemodeller. Accenture jobber også aktivt mot kvinnenettverk i arbeidslivet og på studiesteder.

Nils Øveraas har også en rolle i Accenture globalt som leder for samfunnsansvar. Han forteller han situasjonen i Norge og Sverige er ganske lik. Men at andelen kvinner er lavere i Danmark og dårligst Finland. Internasjonalt er kvinneandelen sterkest hos Accenture på Filippinene.

Hver fjerde

Kjell Rusti, som er administrerende direktør i Steria, forteller at kvinneandelen i hans selskap er på i underkant av 25 prosent.

- Vi skulle gjerne hatt flere jenter, men det finnes ikke så mange å velge mellom, sier han.

Rusti mener problemet går tilbake til skolen hvor jentene ikke velger realfag.

- Er kvotering veien å gå?

- Det tror jeg ville hatt svært begrenset effekt. Det på like vilkår å velge en jente er helt ok. Men det er utvalget som er problemet.

Rundt 25 prosent går igjen, også hos Bouvet.

- Man blir aldri helt fornøyd med kvinneandelen, nå ligger den på 24 prosent, sier Bouvet-sjef Sverre Hurum og legger til:

- Jeg er ikke for kvotering – de beste må få jobben. Problemet er å få tak i kvinnene. Vi vil ha mer kvinner, sier han.

- Gjør dere noe aktivt overfor kvinner?

- Nei det gjør vi ikke. Men miksen er veldig viktig. På hardcore java har vi stor andel menn, mens det innenfor brukeropplevelse er flere kvinner. Når disse jobber sammen blir det veldig bra, sier Hurum.

Hederlig unntak

Sogeti, som er et datterselskap av Capgemini, har en kvinneandel på 43 prosent. Ifølge teknologidirektør Gro Rognstad er dette et resultat av et bevisst valg. I ledelsen i konsulentselskapet er andelen kvinner 50 prosent.

- Vi startet i 2007 og gjorde ett bevisst valg. Vi ønsker å skape et mangfold. Mennesker har forskjellige kvaliteter – det gjelder ikke bare kjønn, sier Rognstad.

- Hvorfor er det viktig med forskjellig kjønn?

- Det med jenter og gutter er viktig fordi det skaper godt arbeidsmiljø med en blanding som fører til mer kreativitet. Lik fordeling mellom kjønnene har betydd noe for bunnlinjen, men viktigst er at et godt og variert arbeidsmiljø tilrekker seg gode personer.

Gro Rognstad føler ikke noe behov for kvotering, men mener det er viktig at jenter tar plass og viser seg frem.

- Jeg er bekymret for kjønnsfordelingen på it-studier. Vi må vise mulighetene kvinner har i it-bransjen og fortelle unge jenter at it er noe mer enn å skifte harddisk. Teknologi handler om å endre samfunnet.

Les om:

IT-Karriere