Møt den forhatte piratjegeren

Møt den forhatte piratjegeren

INTERVJUET: Rune Ljostad har banket på døra til flere norske fildelere.

Fildeling på internett og opphavsrett er en kime til konflikt. Film- og musikkbransjen frontkolliderer stygt med fildelernes forkjempere med jevne mellomrom. Fra møterommet i tiende etasje hos Simonsen advokatfirma har vi utsikt mot både kirke, regjering, kjøpesentere og skau. I denne miksen av natur, makt, penger og kultur sitter Rune Ljostad og betrakter piratene.

- Dette temaet angår svært mange. Ulovlig fildeling er mye større enn at de som lager film og musikk skal tjene penger. Det handler om hva slags samfunn vi ønsker på internett

- Hva slags samfunn ønsker du?

- Vi må ta et valg om hvorvidt nettet skal være en naturlig forlengelse av den verden vi kjenner, eller om vi ønsker at alt skal være lov. Våre klienter mener naturligvis at det ikke bør være lov å stjele innhold andre har rettighetene til.

- Internett representerer noe nytt. Bør man ikke også tenke nytt i forhold til distribusjon og rettigheter?

- Det er en del naturlige barrierer i den fysiske verden, som gjør det krevende å eksempelvis masseprodusere og distribuere en bok eller en cd. I en digital verden er alle disse barrierene borte. Å distribuere ulovlig på nett er enkelt, raskt, globalt og tilnærmet kostnadsfritt. Men det betyr ikke at det er OK.

- Det stiller sterke krav til folks moral.

- Det handler om ansvarliggjøring. Brukere av internett er i utgangspunktet anonyme. Tilbyderne er fri for ansvar, noe som til og med er fastslått i norsk rett. Det gjør det vanskelig. Mange mener at internettilbyderne er de eneste som er posisjonert til å gjøre noe med dette, men de vil jo ikke.

Rune Ljostad er godt i gang. Han er trolig den personen i Norge som har gravd seg dypest ned i jus og rettighetproblematikk for digitalt innhold. Argumentene er finslepne. Punktene på tavla skribles ned med øvet hånd. Simonsens advokatfirma er alene om å ha konsesjon for å jakte pirater i Norge, og nylig fikk de fornyet tillit. Slik sett er Ljostad bittorrenternes verste fiende.

- Hva gjør dere egentlig?

- Det vi gjør er å søke på nettet etter konkrete lovbrudd på vegne av våre klienter. Hvis klienten ønsker det går vi til retten for å finne identiteten til lovbryteren. Men vi gjør ikke annet enn å finne informasjon som fildeleren aktivt har gått ut med. Det er enkelte som tror vi nærmest provoserer til lovbrudd og hacker oss inn på andres datamaskin. Det er selvsagt feil.

Både piraten og musikeren har sine rettigheter, mener Ljostad. Les videre på neste side!

IT-Karriere