Nytt konsulentselskap

Nytt konsulentselskap

Redq er et nystartet konsulentselskap i Oslo.

Det nye konsulentselskapet Redq leverer rådgivning, design og integrasjon av it-infrastruktur i og mellom kundens eget datasenter og nettskyen.

Selskapet mener det i fremtiden vil bli flere og flere virksomheter som vil ha behov for rådgivning i forbindelse med skybaserte løsninger, og det er årsaken til at de tre gründerne Geir Are Hansen, Pål M. Berg og René H. Iversen startet eget konsulentselskap.

- Det er mange faktorer som spiller inn, ikke minst de økonomiske, et feilvalg kan koste dyrt, sier Pål M. Berg, gründer og rådgiver for nettsky i nye Redq.

Alle de tre kommer fra konsulentfirmaet Firstpoint Oslo AS og har lang erfaring innen konsulentrådgivning.

- Det er mange muligheter i dagens nye løsninger. Flere skytjenester og leverandører av skytjenester for infrastruktur, plattform og software har etablert seg de siste årene, og det kommer stadig flere til. Disse tjenestene er nå i modning og i dagens nye løsninger kreves det at kunden får den hjelp og bistand som må til for å finne den beste og mest tilpassede løsningen, sier Geir Are Hansen, gründer og nettskyarkitekt i Redq.

Han nevner lagring, backup og disaster recovery som eksempel på tjenester som ofte legges ut i nettskyen.

Redq har kontor i Oslo og har planer om å ansette flere konsulenter i nær fremtid.

IT-Karriere