Sertifisering gir ny jobb

Sertifisering gir ny jobb

Flere nordmenn har i det siste skaffet seg nye jobber etter å ha tatt den europeiske EUCIP-sertifiseringen.

For de som ansetter it-folk eller kjøper it-tjenester betyr EUCIP et fugleperspektiv på det som i dag er et villnis av ulike sertifikater for produktkompetanse.

En sertifisering fra EUCIP sier det meste man trenger å vite om kandidatens kompetanse når det faller inn under en av de 21 stillingskategoriene EUCIP dokumenterer formal- og realkompetanse innenfor.

Dataforeningen (DND) har som mål å stimulere til kunnskapsheving blant it-profesjonelle. DNDs program for kompetansekartlegging, -planlegging og -utvikling, EUCIP, begynner å virke i så måte. Flere og flere ser seg tjent med et sertifikat som dokumenterer så vel relevant utdanning som erfaring og for å oppnå en yrkestittel etter EUCIP standarden etterspørres kompetansepåfyll, skriver foreningen i en pressemelding.

Fordel

DND har flere eksempler på arbeidsgivere som har ansatt eller formidlet personer som har tatt en EUCIP-sertifisering.

- For oss som rekrutterer er EUCIP-sertifiseringen en garanti for kandidaters kompetanse og at de har en god generell forståelse gjennom de tre modulene Core Level består av. Vi ser det også som en fordel at sertifiseringen er fagorientert og ikke produkt- eller leverandørorientert, sier Jonas Rambæk, partner i Capus.

Bemanningsselskapet Capus HR Management AS har formidlet personer med denne sertifiseringen.

Behov

Kursleverandøren Invito Inspire AS satser nå enda mer på kurs og sertifisering innen EUCIP-programmet. De er i dag størst i landet på EUCIP Core Level sertifisering og kursing. Det gjør det enklere for virksomheter på Østlandsområdet å oppnå EUCIP-sertifisering og ikke minst få tilpasset undervisning etter behov.

- Dette er et viktig tilbud i Østlandsområdet og sterkt medvirkende til at EUCIP-programmet blir enklere tilgjengelig. Invitos dedikerte satsing gjør det enda lettere for bedrifter å få sertifisert sine ansatte. De har lang erfaring både med sertifisering og undervisning, og kan i dag tilby EUCIP-godkjente kurs, sier adm. dir. Renny Bakke Amundsen i EUCIP Norge.

Mål

Berit Svendsen, styreleder i Den Norske Dataforening, er glad for se at kursleverandører nå satser sterkere på EUCIP-programmet.

- Vi har tatt mål av oss til å bli den ledende sertifiseringsorganisasjonen for it-profesjonelle i Norge, og det er særs viktig at våre medlemmer og andre har et godt, variert og lett tilgjengelig kurs- og sertifiseringstilbud, sier Svendsen i en pressemelding.

Grethe Holtan, daglig leder i Invito Inspire forteller at på bakgrunn av de gode erfaringene de har med EUCIP-programmet gjennom kurs levert til NAV, har de bestemt seg for å tilby dette til det åpne markedet.

- Våre kursdeltagere har reelt styrket sin kompetanse og får lettere attraktive stillinger etter fullført utdannelse og sertifisering.

EUCIP

(European Certification of Informatics Professionals) er utviklet av CEPIS, som er paraplyorganisasjonen for de Europeiske dataforeninger.

EU-kommisjonen har gitt betydelig støtte til utviklingen av denne standarden for kategorisering av it-profesjonelle.

Formålet er å heve it-kompetansenivået, definere inngangsnivået for it-profesjonelle og rekruttere flere til it-profesjonen.

Den Norske Dataforening har eksklusiv lisensavtale for programmet og har etablert EUCIP Norge as for å forvalte standarden.

IKT-Norge og Abelia anerkjenner EUCIP som en industristandard, og vil gjennom dette samarbeidet søke å oppnå følgende mål:

* Anerkjenne, dokumentere og profesjonsbeskytte IT-profesjonells kompetanse og yrkesutøvelse

* Videreutvikle arbeidet med å kartlegge og måle it-profesjonelles kompetanse

* Utvikle målrettede opplæringsplaner og stimulere til kompetansepåfyll

* Skape oppmerksomhet og gå i bresjen for EUCIP-standarden i media og mot myndighetene

* Bidra til at anerkjente læresteder utvikler EUCIP-relevante læreprogram ved å uttrykke bransjens behov for kompetanseutvikling

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-karriere.

Les om:

IT-Karriere