Thorkildsen til Rejlers

Thorkildsen til Rejlers

IBM-veteran Morten Thorkildsen er ny administrerende direktør for Rejlers i Norge.

Morten Thorkildsen er ansatt som ny toppsjef for Rejlers i Norge. Han kommer til selskapet fra stillingen som administrerende direktør i IBM i Norge, og tiltrer ny jobb allerede 11.november.

- Det er en svært spennende jobb i et ekspansivt og solid selskap jeg nå skal inn i. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven blant annet med å samle Rejlers ulike selskaper og engasjementer under ett merke og én «hatt», sier Thorkildsen.

Han har hatt en rekke stillinger i IBM siden starten 1986. De siste 10 år har han vært den norske virksomhetens toppsjef. Thorkildsen er dessuten styreleder i Den Norske Dataforening, og er hyppig foredragsholder i ulike sammenhenger.

Han vant dessuten prisen Årets it-leder i 2006 (Rosingprisen).

Thorkildsen går nå fra å ha ledet en av de store it-virksomhetene i Norge til å lede et selskap hvor fokuset på it og teknologi sees fra et annet ståsted.

- Morten har lang erfaring i å lede teknologiselskaper som opererer i et internasjonalt marked. Han er derfor vant til å se kunder og virksomheter fra et nordisk perspektiv. Det vet jeg Rejlers vil ha stor nytte av i årene fremover, sier Rejlers konsernsjef Eva Nygren.

Rejlers har vært i Norge siden 2009, og består i dag av seks forskjellige selskaper innen engineering som i løpet av kort tid skal samles i ett konsern under en felles norsk ledelse.

- Vi skal etablere og utvikle Rejlers til å bli en enda viktigere aktør innen engineerings-tjenester i det norske markedet. Verdiene Rejlers representerer og menneskene jeg har møtt derfra har vært viktige for valget av denne jobben, avslutter Thorkildsen.

Kjenner du noen som har byttet jobb? Tips oss!

Les om:

IT-Karriere