Tieto-sjefen har fått sparken

Tieto-sjefen har fått sparken

Styret er lei den svake utviklingen. Hannu Syrjälä må gå på dagen.

Toppsjef Hannu Syrjälä må forlate konsulentkjempen Tieto på dagen.

Årsaken er for svak utvikling både i finansene og i virksomheten forøvrig.

- Under Hannu Syrjäläs lederskap startet Tieto en større omstrukturering for tre år siden. I løpet av denne perioden har Tieto gått fra å være et desentralisert selskap til en integrert forretningsmodell. Styret takker Hannu Syrjälä for hans vilje til endring og utvikling av selskapet, sier styreformann Markku Pohjola i en pressemelding.

Går på dagen

Syrjälä kom fra legemiddelbransjen til Tieto i 2008. Som toppsjef har han stått for tøffe innstramminger og nedskjæringer i de nordiske landene.

Veksten i antall ansatte har vært basert på å flytte virksomhet til lavkostland. Målet for Syrjälä var at to av fem Tieto-ansatte skulle jobbe utaskjærs innen neste år, skriver Computer Sweden.

Inntil videre skal Ari Karppinen fungere som toppsjef. Han har inntil nå har vært vise-konsernsjef med ansvar for fjerntjenestelevering og endringsprosesser i Tieto. Styret er i gang med å finne Syrjäläs erstatter.

Vekst under press

Tieto er det klart største konsulentselskapet på Stockholmsbørsen. Selskapet rapporterte en vekst på ni prosent fra året før i første kvartal, og omsatte for i underkant av fire milliarder norske kroner i perioden.

Driftsresultatet var i underkant av 200 millioner, opp nesten førti millioner fra i fjor.

Tieto varsler prispress på tjenestene kombinert med vanskeligere rekruttering av nøkkelkompetanse.

Konkurrenten Atea la frem resultater i dag. Til sammenlikning omsatte Atea for 4,65 milliarder kroner, med et driftsresultat på 109,7 millioner.

Les om:

IT-Karriere