Vant prestisje-pris

Vant prestisje-pris

Unit4-Agresso og Norges Blindeforbund vant CSR Award Europe for sitt sammarbeid innen universell utforming.

De årlige CSR Award Europe (Corporate Social Responsibility)-prisene ble delt ut i Brussel denne uken.

Prisen tildeles selskaper og organisasjoner som jobber sammen for å gjøre verden litt bedre, og for å sette fokus på sosialt ansvar som en vei til vekst og flere arbeidsplasser.

Det er to kategorier, SMB og store bedrifter. Kravet er at selskapene har inngått partnerskap med minst én ideell organisasjon.

Universell utforming

I år var Unit4-Agresso og Norges Blindeforbund på plass i EU-hovedstaden Brussel for å ta i mot prisen for sitt samarbeid innen universell utforming, for at Unit4 sin programvare skal kunne brukes av alle.

Av til sammen 58 prosjekter som var representert i konkurransen, var samarbeidet mellom Unit4-Agresso og Blindeforbundet det eneste som hadde universell utforming som tema.

Leder for næringslivsavdelingen i Blindeforbundet, Frøydis Garmo Hovden, representerte Norges Blindeforbund, og mottok prisen sammen med Thomas Staven, direktør i Unit4-Agresso. I salen satt blant andre Antonio Tajani, visepresident i Europakommisjonen, og Richard Howitt, medlem av Europaparlamentet.

- Det var en stor opplevelse å delta på en seremoni hvor bedrifter og organisasjoner fra 29 land i Europa møttes for å lære av hverandre, knytte kontakter og hente inspirasjon til nye samarbeidsformer mellom organisasjoner og næringsliv, forteller en begeistret Hovden.

- Å være omtalt som en av de organisasjonene i Europa som er helt i front når det gjelder nytenkning innen samfunnsansvar, setter Norges Blindeforbund på kartet på en ny og spennende måte, fortsetter hun.

Prisen er en flott bekreftelse på at det nytter, og viktigheten av å tilrettelegge for universell utforming på administrative it-løsninger.

- Håpet vårt er at denne prisen bidrar til at også andre virksomheter får øynene opp for at det å gjøre sine produkter og tjenester tilgjengelig for alle er en måte å tenke samfunnsansvar, samtidig som de som gjør det får en tydelig konkurransefortrinn, avslutter Hovden.

Prisutdelingen ble holdt den 25. juni, i Brussel.