Viser omsorgsteknologi i praksis

Viser omsorgsteknologi i praksis

Visma og Telenors prosjekt "Bo hjemme lenger" er klart for utrulling til interesserte kommuner.

Samarbeidet har bestått av å samle og visualisere data fra omsorgsteknologi inn i kommunenes omsorgsløsning. Visma har inngått et samarbeid med Berger kommune, Alta kommune og Vernes-regionen, som får løsningen implementert etter nyttår.

Sender automatiske meldinger

Løsningen innebærer en rekke funksjoner som skal gjøre de eldres tilværelse i hjemmet tryggere.

Løsningen består av tekniske hjelpemidler for registrering av hendelser som installeres i brukernes hjem, og senorutslag sendes direkte fra hjelpemidlene til hjemmesykepleien. Vakthavende på kontrollsentralen kan dermed fordeler oppgaver til sykepleierne ute i felten, som får opp journalinformasjon om brukerne på sine mobile enheter og kan kommunisere med brukeren via en kommunikasjonsskjerm i brukerens bolig.

Rulles ut neste høst

Trond Giske var tilstede da Visma viste frem sitt innovasjonsrom på Skøyen, hvor de fremmøtte fikk se hvordande tekniske hjelpemidlene fungerer.

- Det finnes ikke noe annet felt der det er så viktig å satse og forbedre kapasiteten som i eldreomsorgen. Teknologien har kommet oss til hjelp, nå er det på tide med innovasjon i tjenestene hos kommunene, sa nærings- og handelsminister Trond Giske under åpningen.

Full utrulling til alle interesserte kommuner vil starte neste høst.

Les om: